Ny medicinsk massageterapeut-utbildning i Malmö

Efter att Komplementärmedicinsk Högskolan (KMH) inte mer har CSN-berättigade yrkesutbildning till medicinsk massageterapeut och det förefaller som om KMH knappast bedriver någon verksamhet mer så är det intressant att Bergqvist Massage och Friskvårdsutbildningar från Linköping kommer att starta en två årig yrkesutbilning i Malmö. Utbildningen börjar till hösten 2018. Utbildningen sker i samarbete med Medicinsk Kursforum vilket innebär två av de nu få medlemmarna i Branschrådet Svensk Massage gör gemensam sak.  Tidigare har den största skolan inom segmentet, Axelsons, lämnat BSM vilket jag har skrivit om här. Branschen är mer splittrad än på länge. Några skolor har önskat ha en fördjupning och förlängning av utbildningen till medicinsk massageterapeut medan andra har inte ansett detta nödvändigt utan har valt att utbilda fler elever istället. Jag har själv som tidigare utbildningsansvarig under mer än 10 år på en av medlemsskolorna i BSM hört hur diskussion pågått.

Andra skolor har också  tidigare bedrivit längre yrkesutbildningar till massageterapeut men då anslag från Myndigheten för Yrkeshögskolan inte sker kontinuerligt läggs verksamheten ner om nya anslag ej beviljas.

Fördelen för dig som är intresserad av utbilda dig till medicinsk massageterapeut är du får en bred och djupare utbildning än den miniminivå (cirka en termins heltidsstudier) som gäller för att kunna bli certifierad massör. Utbildningen hos Bergqvist är också kostnadsfri och du kan få fördelaktiga studielån från CSN om du behöver för ditt uppehälle.

Förespråkare för de längre utbildningarna inom segmentet medicinsk massageterapi framhäver att även om det finns många utbildande inom massage finns det en efterfrågan på massageterapeuter med mer utbildning. Jag spekulerade redan i ett av mina blogginlägg från 2015 om att  utvecklingen skulle gå mot längre utbildningar för massageterapeuter.

På sikt kan detta antagligen leda till att certifierad massör urvattnas då certifierad (medicinsk) massageterapeut är mer välutbildad redan vid examination.

Det blir således ännu viktigare för den certifierade massören med kortare grundutbildning att fortbilda och vidareutbilda sig om inte det ska bli markanta skillnader.

Malmö den 9 februari 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast och undervisat massageterapeuter i 18 år.

10 svar på ”Ny medicinsk massageterapeut-utbildning i Malmö”

  1. Absolut är erfarenhet viktigt. Sedan går inte allt i utbildningar att mätas i timmar eller dagar. Men det är kanske just det som blir kontrasten att en del som går ut de kortare medicinska massageterapeututbildningarna tar yrket på allvar och fortbildar sig medan andra passerar utbildningen men inget mer. Hursomhelst har jag haft elever som ansåg att det var för mycket teori att läsa vad beträffar ämnet medicin och patologi när vi hade ett kompendium på cirka 60 sidor. Då kan man knappast ta yrket på allvar. Tror nog att skillnaden mellan högsta och lägsta nivån blir större än de som har gått en tvåårig utbildning. Inte sagt att de som examinerats från en tvåårig utbildning till medicinsk massageterapeut per automatik är bättre.

   De medicinska massageterapeututbildningarna som sker inom Yrkeshögskola har inbakat så kallat LIA (lärandet i arbete) i ganska stor omfattning. Tror det ska vara minst en termin. Har tidigare haft förfrågningar från elever som gått på Komplementärmedicinsk Högskolan om att göra praktik hos mig som då mer verkade vara någon form av auskultation vilket känns så där meningsfullt. Sedan måste man också komma ihåg vad som läggs in i utbildningen. Blir det utfyllnad med ämnen som personlig träning/friskvård så är det positivt för eleven att de får dubbelkompetens men det är inte samma sak att det blir fördjupning inom medicin och manuell terapi. Komplementärmedicinska Högskolan lade in ledmobilisering vilket var och är omtvistad med hänsyn till att Branschrådet Svensk Massage (BSM) motsätter sig detta i även tvååriga utbildningar. Detta vara anledningen till att Komplementärmedicinska Högskolan tvingades att lämna BSM. Istället valde de starta Branschrådet för medicinsk massageterapi som nu verkar kalla sig för Branschorganisationen för Medicinsk Massageterapi.

   1. Tyvärr inger nuvarande BSM eller Svensk Massage inte någon trovärdighet. Vilket är tydligt med tanke på att det startas upp alternativa organisationer runt om i Sverige. Jag är inte direkt stolt över att vara certifierad av dem.

    En viktig sak är det du nämner: De uttrycker avsky när certifierade massörer använder sig av ledmobilisering, samtidigt får Branschorganisationen för Medicinsk Massageterapi bli och vara medlemmar som förespråkar och använder just detta. Dessutom vågar de inte dra in certifieringen för terapeuter som strider mot reglerna.

    Även denna diskussion är att klyva hårstrå. Du får göra PNF cervikalt i anatomiska ytterlägen som kan orsaka hur mycket skada som helst fel använt eller på en skör patient. Medan en ledinriktad MET som enbart använder ögonrörelser som kraft i ett minimalt rörelseomfång är förbjudet. I stället för alla pekpinnar om ledbehandling, arbeta fram en hållbar riktlinje, vilket naturligtvis inte går. För nästan all typ av manuell terapi påverkar lederna på ett eller annat sätt, antingen direkt eller indirekt.

    Numera struntar jag i allt vad certifiering och branschråd heter. De sitter mest och slår sig för bröstet och skålar i champagne i sociala medier. Jag kör mitt eget race och det med framgång. 🙂

    Jag tror inte att yrkesutbildning heller är rätt väg att gå. Bästa sättet att få ordning på branschen är göra liknande naprapathögskolan. Vi har en rad yrken som arbetar med samma typ av problem, sjukgymnaster, osteopater, naprapater, massageterapeuter, kiropraktorer, etc. En gemensam grundutbildning på exempelvis 2-3 år, för att sedan välja inriktning ytterligare år. Samtliga inriktningar leder så småningom till möjlighet till legitimation.

    1. Det är inte av avsky som Branschrådet Svensk Massage (BSM) tog fram riktlinjerna angående ledmobilisering. På den tiden så bestod branschrådet av 10-12 skolor och det var bara Komplementärmedicinsk Högskolan som ansåg att ledmobilisering kunde ingå i en längre utbildning till nästa nivå, medicinsk massageterapeut. Beslutet kom fram efter bland annat vi frågande ordförande i naprapatförbundet, de två kiropraktiska förbunden i Sverige och OMT-sektionen hos Fysioterapeuterna om hur de skulle ställa sig till samarbete med en massageterapeut som också arbetade med ledmobilisering. Ett enhetligt svar kom om de skulle kunna se ett problem i det. Axelsons som alltid varit störst inom segmentet massageutbildningar var en skolorna som inte heller ansåg att man skulle ha för långa utbildningar.

     Sedan finns det självklart risker med alla behandlingstekniker och en gränsdragning är svår ibland men det är om syftet och om effekten är mer ledrelaterat, påverkan av ledkapsel, ligament och/eller diskar.

     Men riktlinjerna av BSM har aldrig följts upp och har sedan inte kunnat göra något åt när skolor utanför branschen väljer utbilda i ledmobilisering. Men å andra sidan har Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar som ligger bakom den nya tvååriga yrkesutbildningen i Malmö ingen ledmobilisering och Svenska Hälsoteamet som gick med i BSM valde att ta bort ledmobilisering som kurs.

     Att branschen ska göra som framgångssagan Naprapathögskolan är jag tveksam till men faktum kvarstår är att branschen har misslyckats i att ena gruppen massörer och massageterapeuter.

     Vem ska arrangera en lång massageterapeututbildning och vem kommer att kunna gå en 3 årig utbildning? Idag ges legitimation i Sverige till yrken som uteslutande är på högskolenivå även om det är omtvistat med att såväl Naprapathögskolan och Kiropraktorhögskolan i Solna elever får legitimation när utbildningarna fortfarande inte anses helt akademiska. En rapport kom 2010 med ett förslag att göra OMT-, naprapat- och kiropraktorexamen som vidareutbildning på befintlig fysioterapeututbildning. http://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2b7b/1487841902579/1017R-kiropraktor-naprapat.pdf

 1. Att fråga konkurerande yrkesgrupper om en sådan sak (ledmobilisering) är ju inte direkt relevant. Är ganska självklart att de säger nej. Är inte heller upp till dem att avgöra enligt mig. Frågan bör handla om kompetens att utföra en teknik säkert efter GK på en viss utbildning. Är utbildningen tillräckligt omfattande för att erhålla tillräckligt hög patientsäkerhet?

  Även jag anser att massageterapeuter inte ska göra direkt ledmobilisering eller manipulation. Däremot måste gränsen förtydligas. Samt finns det regler måste det också finnas en vilja att se till att reglerna följs.

  Krasst ser jag i min egen verksamhet inget behov av manipulerade tekniker. Jag klarar mig i princip samtliga fall med de neuromuskulära tekniker jag använder, dvs PIR och PRT. Dessutom tycker patienterna att dessa tekniker är tryggare och mer behagliga. Framförallt cervikalt.

  Var går exempelvis gränsen mellan PIR och MET? Svaret lär bli ganska filosofiskt om det nu går att ge ett svar.

  1. Frågan om ledmobilisering var relevant för det handlade om hur andra vårdgivare ser på massörer eller massageterapeuter. Det vara en av faktorerna som också avgjorde att riktlinjerna förtydligades i Branschrådet Svensk Massage (BSM). BSM hade som syfte att ena och samarbete inom branschen. Många huvudlärare och utbildningsansvarige på skolorna är/var naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter. Meningen har varit att BSM skulle hitta en minsta gemensam nämnare för skolorna och kvalitetssäkra detta. Sedan har varje skola rätt att utbilda mer och det var här som delade meningar fanns och en skola ansåg att man skulle ha en utbildning på 1.5 – 2 år men problemet blev att de då ansåg att även ledmobilisering skulle ingå. BSM kunde inte mer än kräva av den enskilda skolan skulle lämna men BSM har som du skriver inte agerat mot enskilda terapeuter. Definitionen om ledmobilisering handlade mer om begrepp som används och i BSM kom vi aldrig längre än detta:

   ”En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhet omfattar enligt ovan inte specifika eller semispecifika behandlingsmetoder mot en led eller ett segment alternativt mot flera leder/segment. Dessa ledbehandlingsmetoder går under en rad varierande namn såsom: mobilisering grad 1-5, mobilisering med eller utan impuls, artikulering, manipulation, kiropraktisk justering, high velocity low amplitude thrust, low velocity manipulation osv. Utbildning i tidigare nämnda ledbehandlingsmetoder, oberoende om de utförs i varierande hastigheter med skiftande amplituder som ledtöjning, oscillering eller med impuls/stöt i olika delar av en ledrörelse med translationer, traktioner, kompressioner eller angulära moment, får endast ske:
   a) om de bedrivs inom ramen för en av Socialstyrelsen legitimationsgrundande yrkesutbildning och där utbildningsbeskrivningen omfattar kunskaper i medicin, humanbiologi och manuella terapeutiska behandlingsmetoder samt om
   b) utbildningstiden omfattar minimum 3 års heltidsstudier på högskolenivå eller liknande
   c) eller om de sker inom ramen för en kortare eller längre vidareutbildning för de av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare vars legitimationsgrundande yrkesutbildning har en minimum omfattning enligt ovan.”

   Blir nog svårt att förtydliga ännu mer men kanske just att teknikerna som primärt påverkar leden, ledkapsel, ligament och disk skulle nog också finnas med. Naturligtvis blir det en gråzon mellan olika tekniker vad gäller syfte, tilltänkt effekt och verklig effekt.

   Det tråkiga är hursomhelst att branschen för massörer, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter är mer splittrad och begreppsförvirring är stor idag samt som du skriver är att du inte är stolt över att vara certifierad.

 2. Per definition är det alltså inte tillåtet att utföra en statistisk stretch av hamstrings om syftet är att förbättra flextion i höftleden.

  Det är inte heller tillåtet att göra saxningar lumbalt eftersom det påverkar fasettlederna för ett eller flera kotsegment.

  Trams tycker jag att BSM pysslar med. Framförallt eftersom samtliga skolor lär ut dessa tekniker under grundutbildningen.

  1. Så har man inte tolkat det. Det handlar mer om det primära syftet är att påverka mekanoreceptorer, ledkapsel, ligament eller disk och inte sekundärt påverkar annat än muskulaturen. Att det finns behandlingstekniker som hamnar i en gråzon kommer man inte ifrån. Men du utför ju inte en saxning för att påverka primärt facettleden och en töjning av hamstrings påverkar inte primärt ligament/ledkapsel av höftleden. Att det sedan kan ge samma behandlingsresultat blir än annan diskussion. Mycket Branschrådet Svensk Massage (BSM) gör idag och har gjort kan ju diskuteras men detta kring ledmobilisering är däremot riktlinjer fastställda innan du utbildades till massageterapeut. Trams blir det ju inte då det handlar om att patienter/klienter bör veta vad man kan förvänta sig av en massör och (medicinsk) massageterapeut. I yttersta handlar det om patientsäkerhet och kanske att lyfta fram massageterapeuten särställning. BSM ska man också komma ihåg inte är en självständig organisation utan består av medlemskolorna och på den tiden var det väl 10-12 skolor som var medlemmar. Skolornas representanter utgjorde då BSM. Idag när BSM är reducerad vad gäller medlemsskolor men desto fler andra aktörer som bemanningsföretag är med kanske situationen är annorlunda.

   1. Alltså är även MET ok för en massageterapeut. Än om den ligger i gråzonen likt en rad andra tekniker som finns med i flertalet grundutbildningar.

    1. Det primära syftet är att få muskulaturen att slappna av.
    2. Riktlinjen är att backa bort från den anatomiska barriären och då kan du omöjligt påverka ligament och ledkapsel mer än exempelvis en statisk stretch.

    Det förekommer dock en dubbelmoral. Det är här tramset blir tydligt. Riktlinjerna är bra i sig om de nu varit tydliga utan mängder med tolkningsvarianter. Företrädare för skolorna utbildar gärna i tekniker som ligger i gränslandet, för att tjäna pengar misstänker jag. Både i grundutbildningar och vidareutbildningar riktade till massageterapeuter och blivande sådana. I nästa steg vill man helst inte att dessa tekniker används för då har (sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer) helt plötsligt fått en hel yrkesgrupp som konkurrerar om denna patientgrupp. Här är den ömma punkten, inte patientsäkerhet som ofta tas upp.

    Sedan kan man fråga sig hur pass patientsäkert HVLA är, exempelvis cervikalt. Även om det utförs av utbildad legitimerad terapeut. Samtliga ortopeder jag talat med avråder starkt från detta. Detta är dock någonting som ni manipulatörer inte talar om för patienterna. Detta är dock en helt annan diskussion.

    1. MET har inte diskuterats mer än att en sådan teknik hamnar enligt mig i en gråzon men sedan utförs inte MET endast som ursprungligen tänkt utan kombineras med exempelvis translationer av lederna. Alla skolor inom massagesegmentet är kommersiella precis som du och jag är med vår verksamhet men antagligen hade jag och andra skolor kunnat tjäna ännu mer på att även utbilda elever i mer renodlade ledmobiliseringstekniker då det finns en efterfrågan på detta. Jag håller således inte med om dubbelmoralen utan det får bli ditt antagande. Det har aldrig under tiden som jag var med i diskussioner i Branschrådet Svensk Massage (BSM) att man ansett att det har handlat om annat än patientsäkerhet och trovärdighet samt att hitta en nisch för en självständig yrkesgrupp som massör och massageterapeut. De behandlingstekniker som skolan eller kursarrangörer utbildar i vill man nog inget hellre än att terapeuten använder i sin kliniska verksamhet. Sedan har man sett att en hel del färdigutbildade massageterapeuter känner sig mer bekväma i och arbetar mer med renodlad massage och mindre rent terapeutiskt. Ingen har dock sett frågan om ledmobiliseringen som en konkurrenssituation med andra manuella terapeuter. Inget som i alla fall har tagits upp i diskussioner i BSM på min tid där.

     Du får inte glömma att bli certifierad massör krävs cirka 380 timmars utbildning och även om skolor utbildar mer än till det dubbla eller fyrdubbla så vore det orimligt att man i grundutbildning kan få in den mängd i humanbiologi och medicin som finns exempelvis på fysioterapeutprogrammet. Skulle man utan reservation anse att certifierade massörer får göra vad som helst inom manuell terapi så kommer problemet med att högsta och lägsta nivån hos massageterapeuter ha en negativ konsekvens. Alla är inte insiktsfulla. Dubbelmoralen kan vara att Svensk Massage som bildades 2017 har både BSM och Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi som medlemmar men de har olika riktlinjer kring just frågan ledmobiliseringen.

     Diskussion om HVLA-impuls som utförs av vårdgivare med legitimation är som du säger en annan diskussion. Det är sedan inte ortopeder som avgör vilka metoder andra vårdgivare ska använda och för en del diagnoser som ortopeden träffar är det även kontraindikation att utföra HVLA-impuls vilket kan bli en situation med bias. Inget idag hindrar dock någon från att utföra någon manuell behandlingsteknik oberoende av legitimation eller inte. Generellt kan man säga att många fysioterapeuter använder manuell terapi och manipulation med restriktioner. I vissa länder är man mer noggrann med att informera om risker med olika behandlingsinsatser medan man i Sverige väl har kommit längre hos läkare/kirurger med denna information till patienter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *