Komplikationer och biverkningar av manuell terapi

För inte så länge sedan fick jag en mejlfråga angående komplikationer av behandling. Jag har publicerat mejfrågan med frågeställaren avpersonifierad och lite modiferad med tillägg av länkar till olika ämnen på min webbplats. Här är mejlfrågan:

Hejsan!

Jag behöver lite konsultation från en kunnig vårdgivare som arbetar med manuell terapi. Anledningen är att jag har en fundering. Jag behandlades i år hos en kiropraktor för ett snett bäcken. Kiropraktorn menade att detta var orsaken till mina akuta ryggproblem. Efter de första behandlingarna var det oförändrat i symtombild, men efter de två sista blev jag sämre. En magnetkameraundersökning visade att jag har en kotglidning. Nu har jag konstant värk och stelhet.

Är det möjligt att en justering av bäcken och ländrygg kan orsaka en kotglidning eller kanske försämra ett svagt segment?

Förstår om det är svårt att svara på men jag försöker bringa klarhet i hur jag så snabbt har blivit sämre.

Hälsningar

Justering eller manipulation är mångs gånger förknippat med ryggraden och bäckenet.
Justering eller manipulation är många gånger förknippat med ryggraden och bäckenet.

Här mitt svar:

Egentligen en lite mer komplex fråga du ställer. Alla behandlingar som kan ha en positiv effekt kan tyvärr också ha negativa sidoeffekter så kallade biverkningar. Risker med behandling (gäller inte bara manuell terapi) kan inte alltid förhindras och naturligtvis är komplikationer som uppstår mycket olyckligt. I beaktning bör man ha att även när en undersökning och bedömning har gjorts innan påbörjad behandling kan man inte utesluta biverkningar eller komplikationer kommer uppstå. Vad gäller manuell terapi med justering (ledmanipulation) av bäckenets leder är inte hundra procent specifikt och kan påverka även ländryggen. Detta i sig behöver inte vara negativt men kan eventuellt även tänkas påverka ett svagt eller instabilt segment. Om det kan leda till en kotglidning är något en röntgenläkare eller ortopedkirurg ska uttala sig om. Frågor som bör besvaras är kan man bekräfta att kotglidningen är ny och är symtomgivande? Flera olika anatomiska strukturer kan nämligen ge symtom och alla kotglidningar ger inte heller symtom. Orsakssamband är inte så entydigt alltid. Men manuell terapi där justeringstekniker ingår har en risk men överlag är det sällan allvarliga skador uppstår.

Vetenskaplig dokumentation som tar upp biverkningar eller komplikationer av justeringstekniker har av naturliga skäl också ett mörkertal på skador. Många vårdgivare och terapeuter som har arbetat ett tag har vid ett eller några tillfällen genomfört behandlingar där komplikationer hos patienter har skett.

Bästa hälsningar

David Aston
Leg. Sjukgymnast

12 svar på ”Komplikationer och biverkningar av manuell terapi”

 1. Hej,
  En viktig generell poäng här: även om en MR visat kotglidning (spondylolistes) är det inte säkert att det är denna som ger symtom. Exempelvis har ca 30 procent av Sveriges befolkning diskbråck utan att veta om det.

  I vissa fall sker operation utifrån fynd på röntgen. Efter operation och rehabilitering kvarstår ibland smärtan. Det var helt enkelt något annat som gav smärta.

  Ödmjukhet inför sin yrkesroll är viktig som terapeut. Patientsäkerhet är alltid viktigast. Vid vissa tillstånd är inte manuell terapi indicerat. Svårigheten är att sålla ut dessa. Våra undersökningstekniker ger sällan 100 procentiga svar.

  1. Det är precis där komplexiteten finns inom medicin och hälsa där vi fortfarande inte alltid kan veta samband mellan vävdnadsförändring eller strukturell skada och smärtor. Det är sedermera omöjligt med 100 procentiga garantier där felkällor finns i enskilda tester och bedömningar. Därför är det intressant nu när man hör fler ortopedkirurger som avråder från operation vid olika åkommer vilket baseras på deras erfarenhet och ny evidens. Vi manuella terapeuter bör som du skriver vara ödmjuka och inte ha någon hybris.

   I förekommande fall med en spondylolisthes kan tänkas att om det även är sammankopplat till en fraktur på kotbågen (istmisk typ) skulle kanske bilddiagnostik kunna avgöra om frakturlinjen är ny eller gammal.

   Må gott!

   David

  2. Så då chansar man hellre! Hur kan man gömma sig bakom att devisen att ”inget är 100 procent säkert”? Känns som en rätt bräcklig retorik.

   1. Ja, så kan det uppfattas. Men sjukvård och behandlingar ger varken 100 procent garanti att det hjälper eller att biverkningar alternativt komplikationer kan uteslutas. En riskanalys bör man som vårdgivare göra av de åtgärder som planeras men det utesluter fortfarande inte biverkningar eller komplikationer kan ske. Här man som vårdgivare slarvat med undersökning eller bedömning av patientens hälsohistoria är situationen annorlunda. Läkare och kirurger i synnerhet är bättre på informera om fördela och risker av deras åtgärder. För oss som arbetar med rehabilitering och manuell terapi så sker denna information sällan i Sverige medan Australien ska behandlingar sker med konsensus mellan vårdgivare och patient efter en genomgång riskbedömning.

    Bästa hälsningar

    David Aston

 2. Att en kiropraktor i efterhand menar att man inte kände till kotglidningen är väl knappast en ursäkt. Manipulation vid Spondolithesis är väl en kontraindikation. En förvärrad symptombild i slutet av en behandlingsserie känns knappast som en slump.

  1. Hej!

   Jag håller med att manipulation och ledmobilisering av ett segmentet där spondolisthes finns är en kontraindikation. Vad som är oklart i fallet och det gällde även patientens fråga är om manipulation hade föranlett till själva kotglidningen. Eventuellt skulle en röntgenläkare eller ortopedkirurg kunna se på bilddiagnostiken om spondolisthes är ny eller gammal förändring. Sedan är mindre kotglidningar inte alltid möjligt att diagnosticera med manuell undersökning som palpation och rörelsetester.

   Med bästa hälsningar

   David Aston
   Leg. Sjukgymnast

 3. Jag anser att all manuell terapi, manipulation av olika leder är ENBART skadligt och mycket korkat att utsätta människor för och dessutom ta rejält betalt för att ha trasat sönder leden ytterligare…
  skärpning alla kvackare, sluta att göra illa folk.
  Man kan inte med mera våld laga någon led i kroppen som redan är skadad !!!!

  1. Manuell terapi inklusive manipulation är ingen mirakel och ska sällan användas vid regelrätta skador. Syftet med manuell terapi är i grova drag smärtlindring, minska spänningar och normalisera rörlighet där det finns fysiska funktionsnedsättningar. Manuell terapi används av en mängd terapeuter och vårdgivare. De flesta är inte kvacksalvare.

  2. Jag skrev det initiala inlägget för ganska länge sedan nu. Sedan dess har min kotglidning gett dagliga problem och sista utvägen nu är operation. I mitt fall kan manipulation inneburit en stor försämring av mitt tillstånd. Kiropraktorn hävdade efteråt att ingen misstanke om kotglidning förelåg – men en massör kunde enkelt ställa diagnosen och pushade på röntgen. Upplevelserna från dessa behandlingar har satt djupa spår både fysiskt och psykiskt. Det västa är att man som behandlare inte vågar stå upp för sina misstag utan fortsätter hävda att behandlingen var säker.

   1. Missuppfatta inte något att det är alltid olyckligt med skador som sker inom vården vilket tyvärr sker. Men all form av vård som kan ha en effekt kan även ha risker med biverkningar.

    Diskussion om kiropraktorn gjort rätt eller fel blir mer en fråga för IVO att avgöra även om det så här i efterhand inte minskar ditt lidande. Svårt att uttala massören ställde rätt diagnos manuellt eller är det ett sammanträffande. Diagnostiken kan med säkerhet vid spondylisthes ställas med bilddiagnostik medan större kotglidningat skulle man kunna ha misstanke om vid manuell palpation.

    Vänligen

    David

    1. Jag tror absolut att det finns många seriösa och kunniga kiropraktorer. Jag hade någon oturen att hamna hos en som utan omsvep ansåg att manipulation var receptet. Du nämner Australien och de verkar ha en sund filosofi. Tyvärr viftade den allmänna vården bort mina ”klagomål” och gissade på muskelinflammation. Först efter många månader och påtryckning från anhörig fick jag en MR. Har en tuff framtid framöver men fortsätter kämpa.

     1. Det du tar upp är ett problem vi har i sjukvården. En avsaknad av samordning. Lite skämtsamt säger man iblams att man måste vara frisk för kunna vara sjuk/skadad för kunna ta sig till rätt vård.

      Önskar dig all lycka.

      David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *