Kontroll av massageskolor

Aktiekapitalet i Sverige har sedan 1954 varit 100000 kronor vilket har inneburit en ansenlig summa och en säkerhet för kunder som gör affärer med företaget. Sedan år 2010 har aktiekapitalinsatsen sänkts till 50000 kronor även om det är inget som hindrar att ett bolag har en högre insats. Hälften av aktiekapitalet ska finnas bundet i bolaget, antingen på ett konto eller i saker som motsvarar det beloppet. Om inte så är fallet kan ägarna bli personligt ansvariga. Men dilemmat idag är att belopp på 50000 och även 100000 kr inte alls har samma värde som för över 50 år sedan. För exempelvis en skola som säljer massageutbildningar till en kostnad av över 30000 kr per elev så förstår ni att om skolan kommer på obestånd så är det tveksamt om eleven (kunden) kan få tillbaka något. Turordningen är också oftast att skulder som konkursboet har till låneinstitut och staten går före privata fordringar.

Med hänsyn till detta måste potentiella elever/kunder granska vilket bolag som man tänker köpa utbildning. Exemplariskt sätt att redovisa företagsinformation är som Bergqvist Massageutbildningar i Linköping gör där personal och kontaktuppgifter redovisas tydligt. Personalen redovisas med bilder och vilken position de har på skolan. Skolan har även direktnummer till ledningen. Bankgiro och plusgiro som finns är registrerade på företaget.

Axelsons Gymnastiska Institut som är störst i Sverige och utbildar flest massörer och massageterapeuter sedan 1960-talet har en ganska stor organisation men redovisar ändå medarbetarna med bilder och position de har på skolan. Däremot är det inte så enkelt att hitta organisationsnummer, bankgiro etcetera till skolan.

Jag tycker att det är trevligt och värdefullt att veta vem som är en del av en skola och har självklart förståelse för att det på en del tjänster kan vara svårt att uppdatera på grund av en hög personalomsättning men information om vem som ingår i ledningen och huvudlärare borde alltid finnas med.

Hälsoteket som jag själv arbetat på under 14 års tid är tyvärr ett exempel på där man varken redovisar vem som tillhör ledningen och där man i avtalsvillkor skriver Hälsoteket men organisationsnumret 556635-9492 går till Optimalgruppen AB. Längre ner på samma villkor står det ett plusgironummer, 4291334-3, som går till en förening vid namnet Alternativmedicinska Jägersro men kontrollerar man med Bolagsverket. Ni kan söka plusgiro på Nordea för att dubbelkontrollera. Förvirrande och vilseledande från Hälsotekets sida. Vem gör du som blivande massörelev affär med? Är det Hälsoteket som bara är ett verksamhetsnamn eller är det aktiebolaget Optimalgruppen eller en förening?

Dean Pehar är ägare och VD över Hälsoteket som har drivits via bolaget Nordic Hälsotek AB som gått i konkurs och nu drivs skolan vidare via Optimalgruppen AB.

Tyvärr har även Branschrådet Svensk Massage där samtliga ovannämnda skolor är medlemmar i inte valt att redovisa mer ingående vilket företag eller vilken organisation som ligger bakom en specifik skola. Detta underlättar inte för potentiella elever att veta vilket bolag eller organisation som ligger bakom skolan.

Andra inlägg i teamet om kontroll av massageutbildningar finner du på bloggen under massage. Men onekligen behövs bättre kontroll av massageskolor.

David Aston
fd. utbildningsansvarig på Hälsoteket

 

4 svar på ”Kontroll av massageskolor”

 1. Jag hoppas att fler blivande massörer är mer kritiska när det väljer var de vill gå sin utbildning. Väljer de Hälsoteket är det inte säkert att de får den utbildning de förväntat sig. Företagsledningen uppmanar sin personal att försköna sanningen och med alla medel få fler elever till skolan. Har man väl skrivit på sitt anmälningsavtal är man inte längre intressant och det går inte längre att komma i kontakt med ledningen

 2. Och ledningen i detta fall är inte en stor styrelse utan en ägare och tillika VD Dean Pehar.

  Jag ser nu också på Platsbanken att Hälsoteket söker ny lärare till steg 2 i Göteborg. Undrar om eleverna blir informerade om vilken erfarenhet den nya läraren har från undervisning och examination utifrån Branschrådet Svensk Massages riktlinjer. Hoppas också att framtida intressenter kontrollerar skolan dit de söker uppdrag och anställning hos. I Hälsotekets fall handlar det minst om 4 anställda som när de har slutat inte fått ut deras slutlön.

 3. Ja jag gick utbildningen till massör 2004 och massageterapeut 2006. på Hälsoteket i Malmö , bra lära och utbildning, men man märkte att all annan intresse för elever fattades, frågade man på kontoret fick man inte mycket svar eller intresse, mer om man skulle handla eller betala något var där glada minor och inga problem, et par hjälpare på kontoret var mycket trevliga, men hade inte mycket att saga till om eller vågade inte gå vidare med något,
  lokalerna var så där, lite trångt ibland, och delat på 2 ställen, en lokal på travbanan, och en på loft på skolan,
  Jag såg David på skolan, men hade inte han förrän steg 2, massageterapeut , mycket bra och trevlig. Men noggrann, och uppmärksam, som jag minns he he , kan säga att tiden efter om man kom till skolan för att handla något, var intresset från ledningen lika med 0, det var han på lagret som var trevlig och tog hand om det mesta, med lite tur kunde man ta en kopp kaffe, men tack David för all din info på dina sidor, mvh Ole.

  1. Hej Ole!

   Tack själv för din kommentar. Det du beskriver är vad nog många lärare upplevde var problemet. En ledning på Hälsoteket som inte var genuint intresserad av att ge service till sina elever (kunder). Tror du menade Robban på lagret/administrationen. Omsättningen på personal har som jag har förstått blivit stor och ingen är heller kvar från din tid.

   Bästa hälsningar

   David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *