Motion kontra fysisk träning

Nyligen läste jag en artikel av den kunniga sjukgymnasten Jacob Guidol  i Svenska Dagbladet som berör ämnet träning och motion.

svd_training

Jacob menar att  motion är det samma som lättare fysisk aktivitet eller rörelse i allmänhet. Detta skulle kunna innefatta aktiviteter som städa, promenader eller trädgårdsarbete. Fysisk träning är enligt Jacob en är mer intensiv aktivt där man utmanar förmågor för att förbättra eller i alla fall bibehålla fysisk funktion.

Jag instämmer annars fullständigt med Jacob om att fysisk aktivitet måste ske på en viss intensitet för det ska bli tal om förbättringar av kondition eller styrka. Men definitionen av motion och träning som Jacob Guidol tar upp är inte helt entydig och korrekt om man tar hänsyn till tidigare Folkhälsoinstitutet och nuvarande Folkhälsomyndigheten .

Fysisk aktivitet är övergripande något som omfattar kroppsrörelser oberoende av i vilket sammanhang det sker. Motion är anses vara någon form av planerad fysisk aktivitet för att förbättra eller bibehålla kondition och muskelfunktion. Träning har däremot en specifik målsättning med att öka prestationsförmågan i synnerhet inom idrotten. Blir således en gråzon mellan motion och fysisk träning där ytterligheter är nybörjaren som motionerar på låg nivå och idrottaren som tävlar på elitnivå.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *