Fler ”fuskande” sjukgymnaster

Ännu en granskning i ett landsting av sjukgymnaster/fysioterapeuter med etablering som går på den så kallade nationella taxan. Återigen har man kommit fram till att vissa sjukgymnaster brister i sina journaler och debiteringsrutiner. Några av de granskade sjukgymnasterna anmäls till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO för bristande journalföring då det äventyrar patientsäkerheten. I en del fall bör det också ske en polisanmälan då det borde vara bedrägeri att debitera landstingen för felaktiga patientbesök.

dagensmedicin

Läs mer här på Dagens Medicin

Till saken hör att dessa sjukgymnaster med etablering redan har det ekonomiskt bra då varje patientbesök ersätts av landstinget och hade systemet skötts väl hade inte behovet funnits att införa det nya Vårdval/Hälsoval.

Märkligt sedan att landstingen inte har bättre automatiska rutiner för granskning av sjukgymnaster som arbetar under offentlig finansiering. Någon varningsklocka borde kanske ringa hos landstingen om patienter exempelvis överbehandlas. Landstingen som huvudman skulle också kunna införa remisskrav att gå till sjukgymnast vid exempelvis mer än 5-10 besök per år så att något krav på återkoppling finns. Sedermera har väl de flesta vårdgivare idag datajournal där man borde kunna göra någon funktion med att vissa journaler skickas slumpmässigt digitalt och krypterat till landstingen för automatisk kontroll av att vissa ord som är  vanligt förekommande finns med och antalet ord per journalanteckning inte är för få till antalet. En mänsklig granskning kan sedan ske när den automatisk varningsklockan ringer.

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *