Kamp mot Försäkringskassan om assistans

Under mellandagarna hade TV4 en morgonintervju med Ulrika Björkén http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/ulrikas-23-timmars-assistans-blir-noll-efter-ny%C3%A5r-2516459

Ulrika Björkén är inte någon person som jag har träffat och jag skulle naturligtvis aldrig skriva om patienter som jag träffat som sjukgymnast.

Jag arbetade under några år som underkonsult med att bedöma fysisk arbetsförmåga hos personer som eventuellt skulle ut på arbetsprövning. Det fanns personer som jag träffade som hade handläggare på Försäkringskassan som de var nöjda men det fanns också de personer som var mindre nöjda med Försäkringskassan. Försäkringskassan har kritiserats för att strunta i den drabbades egna läkares utlåtande. Enligt Ulrika hade de till och med sagt att man inte kunde veta om vad läkarna hade sagt att stämde. Jag personligen förväntar mig att myndigheter är kritiska men till rimliga gränser. Att använda externa företag för att hjälpa till och göra bedömningar av patient är en väg att minska kritiken till Försäkringskassan men i slutändan är det Försäkringskassan som avgör hur de ska bedöma olika bedömningar som externa konsulter gör och likaså är det Försäkringskassan som bestämmer vilken typ av utvärdering som ska göras. Men vilken kompetens har den enskilda handläggaren på Försäkringskassan i medicinska sakfrågan? Det varierar nog där en del kunniga och professionella men det finns säkert också en del mindre lämpliga handläggare som har någon personlig prestige i ärenden med försäkringstagaren.

I Ulrikas falls är det sorgligt att Försäkringskassan drastiskt gör en ändring med assistans på 23 timmar per dygn och lämnar över ärendet till en kommunens hemtjänst på cirka 20 timmar i veckan. Kunde man inte ha börjat med testa olika steg däremellan? Sedan borde offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige har bättre samordning för individens bästa.

Jag har sett att någon författare på någon blogg börjat ifrågasätta Ulrika. Men att spekulera om vilken nivå en funktionsnedsättning är hos en individ/patient genom att läsa på Internet eller se en tv-intervju är just bara spekulation.  Blir lite av samma fel som när Försäkringskassans läkare ifrågasätter patientens status utan att ens träffa patienten. Tyvärr finns det patienter som även efter olika åtgärder från sjukvården som inte blir bättre och även olyckligtvis blir sämre.

För en patient är det oftast svårt beskriva symtom och vilken exakt vård som har skett med en korrekt medicinsk terminologi vilket kan ge feltolkningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *