Taktil beröring

Taktil beröring eller stimulering är enligt min mening inte massage då massagen egentligen innebär behandling av muskler. Men taktil beröring kallas ändå på vissa håll för taktil eller lätt/mjukmassage. Metoden handlar om med beröring uppnå olika fysiologiska och psykologiska effekter. Behandlingens förespråkare lyfter fram att metoden kan användas för såväl barn som vuxna.

Man ska verkligen underskatta beröringens effekt. En svensk bok som tar upp ämnet är Taktil beröring och lätt massage – från livets början till livets slut.

Boken är ingen manual utan en teoretisk bok vilket jag uppskattar. Författarna är sjukgymnast Annika Billhult och sjuksköterska Maria Henricson som båda har doktorerat. Det märks i texten då författarna skriver med ord som kan och antagligen när det gäller effekten av den taktila behandlingen. Detta gillar jag skarpt. Jag blir annars rätt tröttsam på den hybris som finns i böcker inom manuell terapi där man skriver om massor olika effekter en viss metod har men där det saknas en mer kritisk granskad förhållning.

taktil stimulering och beröring

Det som dock känns synd med denna lilla bok på 128 sidor är att författarna lyfter fram enskilda fall och anekdoter vilket ur evidensbaserat synvinkel är saknar mening. Fördelen med att författarna har tagit med det är att läsning blir lättare. Problemet med boken är annars också att de inte har valt att referera så mycket om de referenser de har tagit med vilket en del andra större moderna läroböcker idag brukar göra. Det har ganska stor betydelse när man refererar till studier i en text men inte anger vilken nivå studierna har. Boken vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom hälsovårdssektorn men även till allmänheten vilket är säkert är anledning till att författarna har avstått från en djupare referat av vetenskapliga studier som tas upp.

Jag ska återkomma med en granskning om den mjuka massagen effekt på något eller några tillstånd då jag läst ett ett par större granskningar som gjorts. Överlag ändå en av få böcker på som svenska som är vettig och även jämfört med många av de engelska böckerna som finns i massage. Författarnas bakgrund är bokens styrka.

Boken kan köpas till ett bra pris på Medical Book Company.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *