Djupa tvärgående friktioner & massage

Inom den ortopediska medicinen som många sjukgymnaster arbetar med och har olika utbildningar inom finns det inom vissa inriktningar en teori att besvär i muskelsenans fäste  kan behandlas med djupa tvärgående friktioner/massage. Det handlar om att tvärgående fiberriktning massera området där problemet i senan finns som inom medicinskt kallas för tendinos eller tendinopati. Specifikt kan det vara medicinska diagnoser som tennisarm. Den svenska klassiska massage behandlar normalt sätt inte muskelsenor.

djupa tvärgående massage friktioner

Det ska understrykas att de teoretiska tilltänkta effekterna med tvärgående massage eller friktioner saknar vetenskaplig förankring. Förespråkare för anger den fysiologiska effekterna vara bland annat och smärtlindring, har positiv en påverkan på fibrerna och motverkar ärrvävnad. Men vad gör det kan man tänka sig om det finns patienter som anses bli hjälpta med behandlingstekniken. Behandlingstekniken med tvärgående friktioner/massage bygger på klinisk erfarenhet att patienter blir hjälpta. Dilemmat med att dra en slutsats på detta vis är att patienter kan bli hjälpta bara med tiden där den naturliga läkningsprocessen gör sitt. Samtidigt brukar många vårdgivare och terapeuter kombinera olika behandlingstekniker och rådgivning i behandlingen vilket gör det svårt utvärdera effekten av en enskild teknik.

Två  översiktsartiklar (reviews) går igenom djupa tvärgående friktioner.

Den ena studien , en systematisk översiktsartikel, av Josepht MF, Taft K, Moskwa M och Denegar CR [1] har 9 studier granskats. Sju studier av design har berört muskelfästet som anses vara orsaken till tennisarm, en studie har berört suprapraspinatus (en axelmuskeln som vanligen blir överbelastad) och en studie har berört achillessenan (vadmuskelns gemensamma sena). Författarnas slutsats är att studierna ger inget stöd att enskilt använda djupa tvärgående friktioner men viss svag evidens för behandlingseffekt finns när det kombineras med mobilisering axelleden vid tendinopati av supraspinatus och med en specifik manipulation av armbågen vid tennisarm.

Den studien, en metodologisk översiktsartikel från Cochrane, av Brosseau med fler [2], där kunde inte djupa tvärgående friktioner/massage i kombination med andra fysioterapeutiska metoder entydigt påverka smärta eller funktionell status för patienter med i besvär muskelfästet i extensor carpi radialis (det muskelfäste som är påverkan vid tennisarm) eller tractus iliotibialis som passerar utsidan av låret förbi knäledens yttersida. Begränsningen i de granskade studierna var även en liten undersökningsgrupp.

Referenser

1. Josepht MF, Taft K, Moskwa M och Denegar CR, Deep friction massage to treat tendinopathy: a systematic review of a classic treatment in the fase of a new paradigm of understanding som publicerats i Journal of Sports Rehabilitation. 2012 Nov; 21(4): 343-53.

2. Brosseau L, Casimiro L, Milne S, Welch V, Shea B, Tugwell P, Wells GA. Deep transverse friction massage for treating tendinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD 003528.

 

2 svar på ”Djupa tvärgående friktioner & massage”

  1. Intressant inlägg om tvära friktioner vetenskapliga nivå för användning vid seninflammationer.

Kommentarer är stängda.