Fysioterapeut – den nya yrkestiteln

Idag kom det väntade beslutat i Riksdagen att fysioterapeut blir en ny benämning för sjukgymnasten i Sverige. Diskussion har pågått en längre tid och internationellt används redan begreppet fysioterapeut (physiotherapist på engelska). Sjukgymnastexamen på universiteten i Sverige kommer framöver att heta fysioterapiexamen. Den nya yrkestiteln som träder i kraft år 2014 skyddas i patientsäkerhetslagen. Men titeln sjukgymnast försätter att vara skyddad så länge det finns sjukgymnaster som vill behålla titeln. På detta vis hindrar man från och med årsskiftet att terapeuter utan legitimation att kalla sig för fysioterapeut eller sjukgymnast.

Legitimerade Sjukgymnasternas Riksförbund byter namn till Fysioterapeuterna. Förbundet vill också lyfta fram att vi fysioterapeuter inte bara arbetar med sjuka och skadade utan även förebyggande och det kan jag hålla med om Fysioterapeut blir mer passande.
legitimerade sjukgymnasters riksförbund            fysioterapeuterna

Den nya loggan däremot som ska symbolisera rörelse och öppenhet ser ut som något som handlar om ekologisk återvinning eller en fotbollslogga. Den tidigare loggan kändes enligt min mening mer akademisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *