David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Pris

Jag har egentligen bara en tjänst som jag erbjuder och det är fysioterapi med manuell terapi och vägledning inom egenvård. Här nedan finns pris för min vård redovisad.

Vad kostar ett besök?

Fysioterapi och rehabilitering: 550 kronor

Det är ingen moms på denna tjänst då jag är legitimerad och detta räknas till sjukvård. Detta är denna tjänst som primärt ska används för patienter med mer eller mindre besvär av olika slag även om massage önskas.

Massage för mindre besvär och lättare spänningar:  650 kronor

Massage inom ramen friskvård och då är priset för detta 650 kr (inklusive 130 kr moms). Undersökning kan ingå vid ett nybesök för att avgöra om det är massage eller annan behandlings som är att rekommendera. Massagetiden är cirka 45 minuter men observera att massage även kan ingå som en del av fysioterapin. Du som har friskvårdscheckar och friskvårdskuponger då kan dessa nyttjas för massagen.

Hur gör jag om jag redan är listad på en vårdcentral eller en privat vårdklinik?

Det råder ett fritt vårdval för rehabilitering och sjukgymnastik i Skåne vilket innebär att du som patient kan söka mig som fristående sjukgymnast med eller utan remiss. Hälsovalssystemet i Skåne (kallas Vårdval i övriga Sverige) med listning syftar till att landstingsdrivna eller privata vårdkliniker vill binda patienter till sina kliniker då varje patient som blir listad ger skattefinansierade bidrag till kliniken (även om du inte besöker kliniken).

Det händer att den klinik där du är listad på inte vill att du söker någon annan vårdcentral, ackrediterad vårdklinik eller sjukgymnast med etablering då de i sådana fall ”förlorar” dig i deras listning och förlorar de skattefinansierade bidragen alternativt blir de skyldiga att betala besöken hos sjukgymnasten med etablering. Men den vårdenhet där du är listad förlorar inget om du besöker mig som fristående fysioterapeut då jag inte konkurrerar om de skattefinansierade bidragen i och med att du själv betalar för besöken hos mig.

 

Malmö 19 mars 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast