Kontakt

Du är välkommen att boka tid eller kontakta mig på följande vis:

Kontaktformulär vilket är den metoden som jag föredrar och enklast samt snabbast kan erbjuda tid via. Gå in på länken boka tid  under huvudmenyn kontakt.

Mobil: 0705-931557 där jag har telefonsvarare på när jag har patienter vilket innebär att jag mer sällan svarar när någon ringer (du får generellt ett snabbare svar att kontakta mig via kontaktformulär). Lämna ett meddelande så återkommer jag för det mest samma dag när jag inte har bokade patienter. Bokningar kommer inte ske via telefon utan via alternativen på boka tid

E-post  till kontakt@davidaston.se (läs samtycke nedan). Kan användas om du av någon anledning inte kan använda kontaktformuläret eller önskar ställa någon fråga om bokning.

Postadress om du eller oftast annan vårdinrättning eller försäkringsbolag behöver skicka brev till mig så är det inte samma som klinikadressen.  Kontakta mig per e-post så erhålls postadressen.

Vägledning via e-post För dig som vill har rådgivning men av geografiska skäl inte kan besöka mig.

Intresseanmälan, frågor eller anmälan till kurser och utbildningar sker framöver via webbplatsen ortmedrehab.com där utbildningsverksamheten samlas.

Samtycke

När du mejlar mig som patient eller använder kontaktformulär så ger du ditt samtycke att din information får sparas av mig. Jag är skyldig enligt lag att föra journal och det innebär att information som du mejlar mig kan användas i min journal om dig.

Observera att mejl  som används för att kontakta mig sker via en icke krypterad överföring där eventuellt obehöriga skulle kunna komma åt informationen medan kontaktformulär används SLL-kryptering men det kan ändå inte garanteras att någon obehörig avlyssning ej sker.

Din mejladress och telefonnummer kommer aldrig att vidareförmedlas av mig  till någon annan och jag kommer inte att använda det för att skicka reklam eller annan information som du inte har frågat efter.

Läs mer om dataskydd enligt GDPR.

Att tänka på vid bokning

Med hänsyn till att jag har avtal med Region Skåne och sjukvården hos mig är subventionerad där du kan komma till mig utan remiss för samma kostnad som när du går till vårdcentralen och frikort även gäller hos mig sker alltid en medicinsk bedömning av mig först. Det går inte att i  förväg att beställa en viss form av behandling som t.ex. massage.  Alla åtgärder hos mig inom ramen för rehabilitering och fysioterapi är individuellt anpassade men utifrån min undersökning och ordination.  Du blir däremot alltid delaktig och informerad om vilken behandling och rehabilitering som kommer initieras. Meningen med att boka en tid hos mig är att du förlägger hela din rehabilitering och behandling hos mig frånsett naturligtvis läkemedelsbehandling eller psykologisk behandling.

När kan man kontakta mig?

Som en del av min service går det bra att ringa även lite efter normal kontorstid och även på helger. Ha däremot överseende med att jag inte kan svara i min telefon när jag har patienter eller undervisar. Om jag inte svarar kan du lämna ett meddelande så återkommer jag så fort jag kan. Det kan vid en del perioder dock dröja flera timmar innan jag hinner återkomma. Jag kommer däremot inte alltid svara eller återkomma samma dag om det är helg, senare eftermiddag eller kväll. Vet du själv att du inte alltid är anträffbar så kan det underlätta om du berättar vilka tidpunkter du kan nås så slipper vi ringa om varandra.

Likaså kan e-post skickas till mig närsomhelst och jag svarar i regel relativt snabbt även på kvällar och helger. Tänk på att själv svara på mejl inom rimlig i synnerhet om jag erbjuder lediga tider. Får jag normatlvis inget svar inom 24 timmar för ett tid som jag erbjuder dig kommer jag erbjuda tiden till en annan patient.

En del patienter som har varit hos mig tidigare gör bokningar även via sms. Nya patienter rekommenderas dock att kontakta mig per e-post eller telefon så att en diskussion först kan ske om vilken hjälp du önskar. Det kan hända att det uppenbarligen är en skada eller ett tillstånd som inte ska omhändertas av mig.

Tänk på att uppge ditt för- och efternamn när du kontaktar mig även om du har varit i kontakt med mig tidigare.

Hur snabbt kan jag få en tid för undersökning och behandling?

Jag är medveten om betydelsen av att snabbt få hjälp vid akuta besvär; gärna inom några dagar. Jag kan dock inte garantera att jag har möjlighet att ta emot snabbt vilket beror på hur många patienter som redan har bokat in sig och om jag  går någon utbildning själv. I sammanhanget ska man komma ihåg att prognosen är god för de flesta akuta tillstånd som gäller rörelseapparaten där det finns en god självläkning. Primärt är således min verksamhet inriktad på patienter med långvariga besvär.

Väntetiden ibland vara kan vara upp till några veckor. Hur snabbt du kan få en tid är även i viss mån beroende på hur flexibel du själv är med tider och om jag har någon avbokning. Tider efter normal kontorstid finns men det kan då också krävas längre framförhållning att boka in.

Vet du med dig att du ska in och opereras eller att exempelvis när din fixation/gips ska tas av så är det bäst om du kontaktar mig så tidigt som möjligt och när operationen är genomförd. Kontakta mig gärna innan en eventuell fixation som gips har tagits av. På detta vis kan din rehabilitering komma igång tidigt.

Jag har ingen ”drop in” det vill säga att alla besök måste bokas i förväg.

Om du måste boka av din tid

Om du av någon anledning fått förhinder att komma på bokad tid så måste du avboka dig i god tid, minst 24 timmar i förväg. Annars riskerar du att bli debiterad 400 kr i enlighet med Region Skånes riktlinjer. Frikort kan inte nyttjas för detta. Är du förkyld, har en pågående infektion eller feber ska du avboka din tid då fysioterapi hos mig inte är lämpligt.

Tänk på att skickar du mejl eller sms om avbokning så måste du få en bekräftelse av mig att jag tagit emot din avbokning. Det finns tyvärr en liten risk att melj eller sms inte har kommit fram

Observera att inga preliminära bokningar kommer att ske.

Malmö den15 april 2023

David Aston
Leg. Sjukgymnast