Policy

Historiskt
Webbplatsen har i sin grund funnits sedan början av 2000-talet men då under en annan domänadress och i mindre omfattning. Redan från 1996 har jag dock haft en personlig hemsida med inriktning på bland annat Nautlius och högintensitetsträning vilket också finns med nu. År 2013 ändrades layout ännu en gång men för första gången med hjälp av en webbyrå så att webbplatsen blir enklare att uppdatera för min del men i synnerhet smidigare att navigera i plattformar (som mobil och surfplattor).

Mål och policy
Webbplatsen vänder sig primärt till patienter som vill besöka mig eller har varit hos mig. Webbplatsen vänder sig även till andra terapeuter och vårdgivare.

All information på denna webbplats är fri från reklamintäkter. Det är endast jag som skrivit allt innehåll. Bilder som visas på webbplatsen har jag själv gjort och samtliga är skyddade enligt upphovsrätten.

Frågeställares och patienters identitet hålls alltid anonym och frågor som besvaras på webbplatsen skrivs om för att säkerställa individens integritet och för att inte bryta mot patientsekretessen. Endast en person (jag) har tillgång till e-postkommunikationen.

Samarbetspartner som redovisas på denna webbplats är företag som jag arbetar för eller samarbetar med på ett eller annat sätt. Länkpartner är bara länkutbyten. Policyn är att inga partners har någon som helst inverkan på webbinnehållet.

Min strävan är att följa marknadsföringslagen så att ingen information på denna webbplats är vilseledande. Målet är även att all information på denna webbplats är saklig med vetenskapliga referenser som stödjer olika påståenden.

I den mån det är möjligt används inte pappersdokument genom att journalskrivning sker i elektroniskt datorprogram, fakturor samt träningsprogram skickas som pdf via e-post till patienter.

Inga så kallade cookies används på denna webbplats.

På webbplatsen finns länkar till andra webbplatser som jag inte kontrollerar. När du klickar på en av dessa länkar, flyttas du ut från denna webbplats och ansluts till en webbplats som tillhör den organisation eller det företag som du valt.

Webbplatsen är utformad i enlighet med de lagar som finns i Sverige.

Kommentarer till mina blogginlägg accepteras om det inte är uppenbart spam. Om det är negativ kritik riktat mot mig eller min webbplats måste personen ange fullständigt namn och kan behöva svara på frågor via mejl, sms eller vanlig post för att säkerställa vem som har skrivit kritiken. Detta blir mer och mer kutym på olika bloggar och forum att inlägg inte får göras anonymt.

Malmö den 16 maj 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast