Kurser för massageterapeuter

Jag har sedan år 2000 arbetat med teoretisk och praktisk undervisning inom anatomi, fysiologi, sjukdoms- och skadelära, ortopedisk medicinsk undersökning, muskeltöjningar, neuromuskulära tekniker och massage för kroppsterapeuter, massörer och medicinska massageterapeuter. Jag har också mellan åren 2003 och 2014 varit utbildningsansvarig med ansvar för rekrytering och handledning av huvudlärare och ämneslärare på en av Sveriges största skolor men jag har därefter valt att arbeta med vidareutbildningar för massageterapeuter, manuella terapeuter och tränare i egen regi. Under perioderna 1994-1997 och 2000-2010 har jag även haft internutbildningar på olika träningscentra/gym för instruktörer, medlemstränare och personliga tränare.

vidareutbildningar_massageterapeuter

Jag satsar på några vidareutbildningar och kurser för verksamma massörer massageterapeuter, manuella terapeuter och kroppsterapeuter. En del av kurserna har jag utvecklat och undervisat under många års tid. Övergripande är målet att ha kurser och utbildningar som du omgående kan tillämpa i din kliniska vardag med dina patienter. Samtidigt vill jag att praktiska färdigheter du inskaffar i undersökning och behandlingstekniker ska förstås ur ett djupare plan med hänsyn till anatomi, fysiologi och medicinska ämnen.

Det gäller för en terapeut att utöver det praktiska handlaget också ha att en god reflekterande teoretisk förståelse för att uppnå en optimal omhändertagande av patienter samt att värna om en hög patientsäkerhet. Utbildningarna jag har vänder sig till massageterapeuter och medicinska massageterapeuter men vissa kurser är även öppna för vårdgivare som fysioterapeuter eller sjuksköterskor medan andra kurser är öppna för kroppsterapeuter överlag. Sedan 2019 sker utbildningar via min bifirma OrtMedRehab med en egen webbplats.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är omr.jpg

Jag strävar inte på något sätt att bli störst utan att ha några kvalitativa vidareutbildningar och kurser som utvecklas kontinuerligt.

Anledningen till att jag inte initialt kommer hålla i längre grundutbildningar i massage som sträcker sig under en eller flera terminer är att detta kräver mer logistik, personal och administration vilket gör att värdefull tid för att utveckla kurskoncept tyvärr reduceras. Samtidigt vet jag att skolor som utbildar på grundnivå i massage och massageterapi prioriterar detta då det finns en större ”kundgrupp” och mer pengar att tjäna på detta. Jag har också  tyvärr sett baksidan när det har varit många intressenter som vill utbilda sig så har en del skolor fyllt klassrummen med för många elever utan att för den skull ha anpassat lärarunderlag, undervisningstimmar eller undervisningssalarna till detta. Andra skolor har valt att göra kunskapskontroll med prov så enkla som möjligt för att underlätta för vissa elever att gå till fortsättningskurser. Jag har tyvärr varit med om samma tentor har använts vid omtentor!

massageterapeutkurs

I och med att jag har undervisat och tagit fram riktlinjer, prov och kursmaterial för grundutbildningar till massörer, massageterapeuter och medicinsk massageterapeuter ser jag personligen ett stort intresse i att kunna förmedla teoretisk kunskap och praktiska färdigheter samt även diskutera på en högre nivå med redan utbildade och verksamma terapeuter (även om det har varit mycket givande att diskutera med massageterapeuter under deras grundutbildning). Jag är väl insatt i vilken kunskapsnivå massageterapeuter har och anpassar kurserna så att det blir en naturlig påbyggnad på de kunskaper och färdigheter som du redan har. Det finns sedermera inga strikta riktlinjer för mig att följa från olika branschråd eller någon politik från olika förbund att ta hänsyn till alternativt en uppdragsgivare. Det blir mer fritt för mig att lägga upp kursupplägg som jag anser är lämpligt med honnörsorden: ”Kunskap baserad på saklighet och färdighet med hög patientsäkerhet”

Malmö den 22 augusti 2020

David Aston
Ergonom/Leg. sjukgymnast