Myofascial release

Myofascial release som på svenska skulle kunna översättas till myofascial friläggning är en behandlingsmetod specifikt inriktad på muskeln och bindvävnaden som finns runt omkring och i muskulaturen. Myo står för muskel och fascia för bindvävshinna. Bindvävnaden är en stödjevävnad som finns runt omkring och i musklerna men även mellan olika organ.

Bindvävnaden har tillskillnad från muskelvävnaden ingen kontraktionsförmåga. Bindvävnaden kan delas in i tre generella lager. Vid myofascial release så är syftet att påverka den djupa bindvävnaden som är stram och kompakt vilket finns kring muskler samt separerar inre organ. Det finns även en ytlig bindvävnad som är lucker och fäst under huden där fettvävnad samt kärl finns. Därefter finns membrana serosa som omger de inre organen och denna bindvävnad är välkanaliserad så att vätska förenklat kan smörja ytan på organet.

Myofascial release innefattar olika former av grepp vilka används för att bearbeta musklerna och dess bindvävnad. En klar och distinkt skillnad mellan myofascial release och andra muskelbehandlingsmetoder är inte alltid enkel att ange. Vissa grepp inom massagen, mjukdelsmobilisering och  stretching använder samma grepp som vid myofascial release. Synonyma begrepp som myofascial massage eller stretching förekommer således.

myofascial release av pectoralis minor och pectoralis major

En viss skillnad mellan myofascial och massage finns vilket är utförandet där man ibland inom myofascial release kan hålla kvar vävnaden en längre tid i den position som successivt kommer att leda till en friläggning/avspänning. I massage sker greppen mer rytmiskt. En annan skillnad är att man inte generellt sätt använder kräm eller olja vid myofascial release vilket sker vid massagen. Behandlingsmetoden är precis som massage för det mesta passivt, det vill säga att patienten inte behöver göra något. Olika varianter av myofascial release finns där tillägg kan ske med rörelser av den muskeln som ska behandlas och det kan sker med eller utan patientens assistans. På senare tid har även olika redskap börjat användas i vissa former av myofascial release. Beroende på vilken form av myofascial release som utförs kan den vara allt för väldigt behaglig till att även vara smärtsam behandling.   Muskeltöjningstekniker kan ha en del likheter med myofascial release.

I många fall sker myofascial release i den riktning som är inskränkt med en tydlig töjningseffekt med det förekommer även varianter av myofascial release där med obetydlig töjningseffekt. Det viktiga vid utförandet av myofascial release är att finna en position som naturligt låter muskeln och bindvävnaden att slappna av. Myofascial release kräver mycket fingertoppskänsla av terapeuten och som jag använder den är det en mjuk behandlingsteknik som kan fungera vid såväl akuta som kroniska besvär som härstammar från muskel- eller bindvävskomplexet.

Referenser om myofascial release

1. Threlkeld J. The effects of manual therapy on connective tissue. Physical Therapy 1992; 72: 893-902.

2. Hanten WP, Chandler SD. Effects of myofascial manipulative release leg pull and sagital plane isomteric contract-relax techniques on passive straight-leg raise angle. Journal of Orthopeadic Sports Pysical Therapy 1994; 20: 138-44

Malmö den 2 maj 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast