Material från min webbplats

Jag fick för ett par veckor sedan en förfrågan från en massör och friskvårdsterapeut som bor på Öland om min webbsida om massagens historia kunde användas i samband med någon form av presentation. Trevligt att min webbplats uppskattas. Jag informerade lite om copyright och gav terapeuten rättighet att använda innehållet så länge det framkom att källan är hämtad från mig.

Trevligt att min webbplats uppskattas även av andra terapeuter.

David Aston

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Man blir bara så ledsen och trött. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KY) som är en intresseorganisation för olika alternativ- och komplementärmedicinska terapeuter har sedan ett par år tillbaka valt att bli mer engagerade i utbildningskriterier för massörer. Inom massagesegmentet i Sverige finns redan Branschrådet Svensk Massage (BSM) som sedan slutet av 1990-talet tagit fram riktlinjer och minsta gemensamma nämnare för etablerade massageskolors utbildning för att uppnå nivån certifierad massör. KY har inte varit involverad i utbildningsnormer för massörer tidigare och som medlem i BSM har de överlåtit riktlinjer till BSM. Kriterier för att bli medlem som massör eller massageterapeut i KY har tidigare varit certifierad massör av BSM där avlagda nationella prov ingår. Men nu helt plötsligt kan man läsa följande på KYs webbplats:

Certifiering för massörer – Massörer kan genomgå ett certifieringsprov som leder till ”Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör”. Provet är framtaget av Branschrådet Svensk Massage. Det är inte ett krav att vara certifierad massör för att bli medlem i förbundet. Källa Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Varför väljer KY att ändra kravet? Jo, det gör de säkert för BSM valde att initierar ett nytt renodlad massörförbund för ett par år sedan kallat Massörernas Yrkesförbund. Det skedde bland annat på grund av att BSM hade tröttnat på KY kontraproduktiva inblandning i utbildningsfrågor kring massörer och massageterapeuter.

Generalsekreteraren på KY, Peter Feldt, har jag för något år sedan försökt kommentera i hans blogg som han driver men där väljer han att inte ens publicera mina kommentarer. Skälet är antagligen att mina kommentarer inte var passande eller att Peter Feldt saknar förmåga till argumentera sakligt. Märkligt beteende från en halvoffentlig person.

Hur som helst är det ett steg fram och två steg bakåt i massagebranschen.

Ska längre fram ta upp mer om Kroppsterapeuternas Yrkesförbund vad gäller deras syn på hur de kan validera utbildningsnivå  och kompetensnivå.

 

David Aston
Leg. sjukgymnast

Komplementärmedicinska Högskolan i konkurs?

Nyligen tittade jag runt på Komplementärmedicinska Högskolan (KMH) som grundades av sjukgymnasten Laila Zryd Carlsson och det verkar som att Laila har tagit ett kliv tillbaka medan hennes son Andreas ser ut som om han står som ansvarig för verksamheten/företaget. Intressant är att på deras webbplats kring anmälningar  så framkommer inget om vilket företag som står bakom skolan

Men när man kontrollerar bankgironumret som finns på KMH-skolans webbplats så framkommer det att företaget Sjukgymnastinstitutet Zryd Carlsson AB ligger bakom KMH-skolan vilket i och för sig inte är något nytt eller anmärkningsvärt då verksamhetsnamn och webbplats inte behöver vara den samma som det registrerade företagsnamnet. Däremot finner men inget om skolan oberoende hur man söker på Myndigheten för Yrkeshögskola där skolan ska en godkänd YH-utbildning till medicinsk massageterapeut. Vid närmare titt på  webbplatsen ser man att deras framtida utbildning till medicinsk massageterapeut inte leder till en yrkeshögskoleexamen och eleverna måste nu återigen betala kursavgiften själva på närmare 80 000 kr för tre terminers delvisa distansstudier.

bankgiro_KMH

Det fick mig att sedan kontrollera med ett kreditupplysningsföretag och där ser det ut att en konskursansökan ska vara inlämnad till Tingsrätten. Samtidigt finns Z-gårdens individ- och familjebehandling AB som ingår i koncernstrukturen som jag kan tänka mig kan ta över verksamheten. Hoppas inte att några elever hamnar i kläm med att de betalar för en utbildning som de inte får påbörja eller fullfölja. Hos Kronofogdemyndigheten får man information att grundaren Laila Zryd Carlsson har fodringar på cirka 250 000 kr på bolaget som hennes son driver. Verkar mycket skumt om det inte är interna familjekonflikter.

Jag kommer att ta upp mer om KMH-skolan och massagebranschen då jag tidigare som utbildningsansvarig på Hälsoteket i 11 års tid har haft en hel del dialog för uttrycka det milt med KMH inom ramen för Branschrådet Svensk Massage. KMH valde dock för ett par år sedan att lämna Branschrådet Svensk Massage då en del av deras åsikter kring vissa viktiga ståndpunkter skiljde sig åt från resterande skolor i Branschrådet.

Mer information följer när jag vet mer.

Avslutning massageterapeututbildning

Denna roliga och passande present fick jag av mina elever på medicinsk massageterapeututbildningen i samband med avslut förra veckan. Kreativa blivande medicinska massageterapeuter som visar på goda kunskaper i anatomi. Eleverna tyckte att jag skulle undersöka modellen och se vilka funktionsstörningar som den hade.

avslutning_medicinsk_massageterapi_utbildning
Present från elever på medicinsk massageterapeututbildning våren 2014 i Malmö.

Kan tilläggas att alla elever som gjorde deras sista prov, praktiska examination, inom olika delar kring medicinsk massageterapi klarade sig med bravur.

Praktiska prov medicinsk massageterapi

Då var det dags igen för att examinera Hälsotekets elever i bland annat anatomi, ortopedisk-medicinska tester och töjningar. Eleverna har redan i föregående termin examinerats i massage. Alla teoretiska tentor har eleverna också klarat av. Det praktiska provet omfattar utöver massagen som eleverna redan har gjort, totalt åtta olika områden där den blivande medicinska massageterapeuten ska visa såväl praktiska färdigheter som teoretiska kunskaper.

praktiskt_massageterapeutprov
Jag som examinator förbereder mig inför praktiska prov av blivande medicinska massageterapeuter.

Eleverna är verkligen duktiga och jag vet faktiskt inte om alla sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer hade klarat av alla delar på det praktiska proven som de medicinska massageterapeuterna gör.

 

 

 

 

Min första massagekurs som lärare

Jag började undervisa som lärare på utbildning till diplomerad massör hösten på Hälsoteket år 2000 där eleven tog deras examen i januari 2001. Jag undervisade i massage och anatomi.

halsoteket_klass_2000
Ett klassfoto på den första klass som jag undervisade i. Massörerna tog deras examen i januari 2001 efter en termins studier på Hälsoteket i Malmö.

Många eleverna fortsatta till nästa del, massageterapeut där jag gick över och undervisade i en av Malmös två klasser på våren 2001. Oj, vad tiden går. Det har under åren omkring tusen elever som jag haft glädjen av undervisa i teoretiska och praktiska ämnen. Jag har de första åren på Hälsoteket undervisat i en klass per termin men de senast 10 åren har det blivit två massageterapeutklasser per termin.

Elevbehandling hösten 2014

Jag undervisar sedan 14 år tillbaka massageterapeuter och nu medicinska massageterapeuter. Som en del i deras utbildning ingår handledd praktik där de blivande terapeuterna tar emot klienter utifrån för att öva på bland annat ta sjukdomshistoria, ortopedisk medicinsk undersökning, massage, töjningstekniker och avspänningstekniker.

Förberedelse inför elevmassage.
Förberedelse inför elevmassage.

När eleverna har deras första praktiker brukar en del elever fästa utdrag av kursmaterialet på väggarna i deras “behandlingsrum” för att vara mer effektiva och slippa bläddra i kurspärmen eller fråga mig som lärare. Allteftersom eleverna närmare sig mitten och slutet av utbildningen desto mer klarar eleverna sig utan att titta i kursmaterial eller fråga oss lärare. Eleverna är duktiga inte bara på utföra behandling utan även att vara observanta på situationer där klienter eller rättare sagt patienter har någon form av besvär som gör att massageterapi inte är lämpligt. Det är viktigt ur en patientsäkerhetssynvinkel.

 

Massage i sjukvården

För ett par dagar sedan hörde jag en person säga att man inte fick massage inom sjukvården. Lite intressant påstående som behöver resoneras lite mer kring. Sjukvården är den del av hälsovården som riktar in sig på undersökning, bedömning och behandling av patienter med olika besvär. Den andra delen av hälsovården kan sägas vara friskvården där man blandat annat tittar på förebyggande åtgärder så skador eller sjukdomar inte uppstår.  Det innebär att en mängd olika yrkesgrupper arbetar inom hälsovården och i en del fall bara med sjukvård eller friskvård men även i kombination. Vad jag tror personen syftade på med påståendet var att inom den skattefinansierade sjukvården som drivs offentligt eller privat som på sjukhus eller vårdcentraler där ger sällan vårdpersonalen massage.  Ibland kommer vårdpersonalen med invändningen att massage är friskvård vilket jag personligen anser är felaktigt. Sjukvården är också mer än skattefinansierad vård. Här finns en uppsjö av terapeuteter och även vårdgivare som jag själv där massage ges i behandlande syfte till patienter och ska räknas till sjukvård. Jag pratat  alltså inte om massage på spa eller helkroppsmassage.

massagekram

Men majoriteten av vårdgivare och terapeuter som ger behandlande massage tillämpar fri taxa och är inte skattefinansierad. Som patient innebär det att frikort och högkostnadskort inte gäller. Du som patient måste betala det verkliga priset.