Godkända massörutbildningar

Under den tid jag har varit involverad med massageutbildningar har det funnits olika tillsyn av dem, olika förbund och branschråd.

Till skillnad från offentligt finansierade skolor och universitet som har Skolverket respektive Universitetskanslersämbetet som tillsynsmyndigheter så har det initialt varit förbund som godkände utbildningar utan att egentligen utöva någon regelrätt tillsyn av utbildningen.

Förbunden som idag finns för massörer och massageterapeuter granskar inte skolor utan utgår från den färdigutbildade massörens certifiering för att hen kan bli medlem. Förbunden är bara en form av fackförbund utan möjlighet till A-kassa. Så egentligen är det ganska meningslöst när skolor lyfter fram att ett förbund har godkänt skolan.

Under en period under 2000-talet var Skolverket tillsynsmyndighet men när det gällde fristående skolor utan skattefinansiering gjordes inte någon formell eller informell granskning. Skolverket fick dock i uppgift redogöra för vilka utbildningar som fanns inom komplementärmedicin i Sverige då ett uppdrag från regeringen fanns att sätta upp ett terapeutregister i syfte att stärka patientens/klientens rättigheter men även en stor rapport på flera hundra sidor från Skolverket så skedde inget med detta register vilket ju inte Skolverket ska belastas för det handlar om olika förändringar inom politiken.

Därefter kom Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) där utbildningar på minst 200 timmar kunde hamna i något som kallades för kompletterande utbildningar där det primärt handlade om redovisa i mycket stora drag utbildningsinnehåll. Hälsoteket som jag arbetade på i 14 år hade under en viss period haft deras utbildning godkänd som kompletterande utbildning hos MYH men skolan valde att fortsätta marknadsföra detta på deras webbplats till ganska nyligen även om det var flera år sedan kompletterande utbildningar försvann från MYH

MYH har däremot fortfarande utbildningar där skolor måste ansöka om att få dem godkända som yrkeshögskoleutbildning där statsbidrag delas och kursavgiften inte tas ut av eleverna. Problemet för skolor är att man ansöker om få en eller några utbildningar godkända men det gäller bara ett par år och det är ovisshet om det vid nästa ansökan blir beviljat. För en privat skola som byggt en större del av sin verksamhet med statligt bidrag där elever slipper kursavgifter kan det vara svårt att styra om verksamheten så att elever ska betala för motsvarande utbildning.

friktioner_massage
Enhandsfriktioner av vadmuskulaturen.

Idag finns det även olika branschråd för kroppsterapeuter. Branschrådet Svensk Massage (BSM) är en oberoende organisation som bildades 1998 av de dåvarande sex största massageskolorna i landet och som mest har 10-12 skolor varit med. Idag består BSM av cirka  5 skolor och två förbund. Ett par skolor lade ner sina utbildningar och en skola blev tvingad att lämna BSM för att de inte vill ställa sig bakom nya riktlinjer kring massörer inte ska ägna sig åt ledmobilisering.

Tanken med BSM är att genom uttalade kvalitetskrav och nationella certifieringsprov följa upp att skolor och utbildare agerar seriöst, professionellt och håller en hög utbildningsnivå. Samtidigt grundades BSM för få en enhetligt nivå på massöryrket med hopp om en titel.

Grunden för Branschrådets arbete är kvalitetsbeskrivningen ”anvisningar och regler”. Detta dokument fastställer vad en certifierad massör ska kunna behandla, hur denne ska arbeta och vad en godkänd utbildning lägst skall omfatta i antal undervisningstimmar, innehåll och riktlinjer för ämnen. I teorin är det bra men långt ifrån färdigt.

Respektive skola som är medlem i BSM kan därutöver själv bestämma hur en utbildning skall läggas upp, vad den skall omfatta samt själv välja vilken kurslitteratur som skall användas. Det innebär att de olika skolorna och utbildningarna ändå skiljer sig åt vad gäller inriktning och omfattning. Lägsta nivån ska dock vara i enlighet med vad BSMsanvisningar omfattar. En annan  arbetsuppgift var att sprida kännedom om massage som behandlingsform.

Att vara certifierad massör av BSM ska fungera som en kvalitetsstämpel. Det är ett ”bevis” för att massören genomgått en utbildning av god kvalitet. Olika massörer har naturligtvis i viss mån varierande yrkesinriktning beroende på grundutbildning, erfarenhet och egna specialintressen. Några är till exempel mer inriktade på idrottsverksamhet medan andra är mer inriktade på alternativmedicin eller friskvård. Branschrådet Svensk Massages certifiering garanterar dock att massören har en hög grundutbildning så att klienten garanteras kvalitet och kompetens,  att behandling sker med beprövade behandlingsmetoder och  att massören förbundit sig att arbeta under branschens etiska regler.

Att man inom BSM valde titeln certifierad massör handlade om att när begreppet lanserades var det den titel som var mest vanligt förekommande yrkesnamnet. Men i beskrivningen man använda för en massör då och nu är vad de flesta personer ändå skulle ange som massageterapeut vilket många skolor även har valt att diplomera till. Grundtanken från BSM var att få en titel som certifierad massör på marknaden som klienter skulle känna till men inte ens medlemsskolorna lyckades enas om detta i slutändan.

Tyvärr misslyckades BSM med att ena skolor och det finns idag fler skolor som inte är med i BSM. Det finns de skolor som valt att bilda egna förbund och stå utanför eller gått med exempelvis Branschrådet för Komplementärmedicin. När det gäller titlar så finns idag fler olika som till och med samma skola delar ut via diplom, licens eller certifiering. Delvis handlar det nog om sviktande marknad och olika åsikter om vilken nivå utbildningar och inriktningar som utbildningar ska bedrivas på. Johan Starre som nästan är den ständiga ordföranden i BSM har till och med skrivit att det är en paradox att det saknas bra massageterapeuter när det samtidigt är svårt för massageterapeuter att klara sig.

BSM har gjort ett bra arbeta med att ta fram en lägsta nivå och nationella prov men det är primärt anatomi som en tydlig nivåbeskrivning finns och vilka muskler som en certifierad massör ska kunna töjning av. Däremot har man inte lyckats med att komma överens om hur massagen ska se ut vilket i och för sig är charmen med manuell terapi men ännu mer påtagligt är att vilken nivå och inriktning som en certifierad massör bör kunna fysiologi och medicinska ämnen har man bara mycket övergripande kommit fram till.

Det är inte bara politik inom BSM och med andra branschråd utan även inom förbunden finns splittring. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som grundades 2001 som en sammanslagning med mellan två förbund, Svenska Massörers Riksförbund  och Sveriges Kroppsterapiförbund. Massörerna som är relativt nystartat förbund har uppstått av två anledningar för att man vill vara ett renodlat förbund för massörer och massageterapeuter men även att man inte vill ägna sig åt utbildningsfrågor som Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har börjat göra.

David Aston

 

2 svar på ”Godkända massörutbildningar”

 1. Jag kommer att hänvisa till detta inlägg på Massage Stockholm som är en guide under uppbyggnad om massage i Stockholm med fokus på både alternativa och kliniska verksamheter. Guiden är åsiktsneutral, dvs. finns det inget särintresse av att promota ett visst synsätt. Därför skriver jag artiklar som är givande för båda målgrupperna och så är det upp till besökarna att gå på den linje de själva föredrar. Personligen tycker jag att det är positivt att se en artikel som konstruktivt och konkret redogör vikten av en kvalificerad utbildning. Jag kommer i mitt blogginlägg bland annat att ta upp risken med att förvärra skador om man inte får en adekvat behandling och ev. tar jag med en intervju från en kvinna som jobbat med klassisk massage för Landstinget sedan slutet av 80-talet.

  1. Hej!

   Kul att mitt inlägg uppskattas. Jag ska fortsätta granska och ge tips om skolor som utbildar massageterapeuter och massörer.

   Må väl!

   David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *