Spelberoende

Intressant artikel i Sydsvenskan att läsa om datorspelsberoende som kommer upptas som en diagnos. I Svenska dagbladet kan man läsa om spelberoende på börsen och antagligen samband med andra former av spelberoende. Frågan är om det även finns samband med datorspelsberoende. Är det samma människor som faller offer för datorspelsberoende som sedan även blir spelberoende i andra sammanhang?

Konsekvenser

I Sydsvenskan går det att läsa följande om spelberoende: ”mönster av spelbeteende, som kan vara digitalt spel eller videospel, karaktäriserat av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritering av spelet framför andra aktiviteter i sådan utsträckning att spelandet går före andra intressen”. Det sistnämnda att spelandet går framför andra aktiviteter är väl det som även gäller spelberoende i stort. Likheter med andra beroende som droger finns också. Psykiska eller sociala problem sammanfaller med spelproblem. Det är inte ovanligt att spelberoende har en hög alkoholkonsumtion, känner sig deprimerad, får ångest, har relationsproblem. Detta kan i sin tur leda till en ond cirkel som  förvärrar spelandet eller göra det svårare att ta sig ur sitt spelande.

Symtom på Spelberoende

Om man spelar om pengar och har ett beteende som stämmer överens med minst fyra av punkterna nedan och det har pågått under en längre tid, kan det vara tecken på hasardspelsyndrom eller kan det också vara ett tecken på att man befinner sig i riskzonen för att bli spelberoende (listan är hämtad från 1177):

 • Den spelberoende tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Hen har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Hen blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Hen spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Hen återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Hen vill ta revansch för förlusten.
 • Hen ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Hen har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Hen har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Hen förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Malmö den 5 januari 2017

David Aston

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *