Behövs akut hjälp vid akut ryggskott?

Har man aldrig tidigare drabbats av ett ryggskott kan den första gången man drabbas av panik på grund den smärtan och rörelsebegränsningen som uppstår.

Samtidigt finns mycket erfarenhet och studier som säger att de flesta ryggskotten går över med tiden. Inom några dagar till ett par veckor har ryggskottet oftast gått över.

Behöver du söka hjälp omgående om du har drabbats av ett ryggskott?

Jag har haft tillfällen där jag inte har kunna boka in patienter med kort varsel men patienten med ryggskottet har valt att vänta tills en ledig tid har funnits hos mig. Ibland har patienten redan efter en eller ett par dagar upplevt så mycket förbättring att de bokar av tiden utan att de har gjort något speciellt. Det skulle innebära att oberoende om de hade fått behandling tidigare så kan det diskuteras vilken nytta det hade gjort.

ryggskott_lumbago_kotsegment
Kotor i ett segment med nerver men utan muskler, ledband och ledkapsel. Oftast upplever mat smärtan vid ryggskotten och rörelsehindret sitter specifikt vid ett kotsegment

Svaret om du behöver söka hjälp vid ryggskott är enligt min mening egentligen både ja och nej. Om du har haft ryggskott tidigare och får ett nytt där du känner igen symtomen så kan du avvakta med att boka tid i synnerhet om du vid tidigare ryggskotten har upplevt förbättringar inom ett par dagar. Om det däremot är ditt första ryggskott eller du inte känner igen symtomen riktigt kan det vara på plats att boka en tid för undersökning och bedömning. Likaså är det rekommenderat att söka hjälp för bedömning om du har återkommande ryggskottet då det behöver utredas för att se hur detta ska förebyggas. Det kan handla om en rad olika faktorer däribland ogynnsamma arbetsmoment.

En systematisk litteraturgranskning publicerad i BMJ, 9 augusti 2003 med titeln ”Acute low back pain: a systematic review of its prognosis” där har författarna Pengel LHM, Herbert RD, Maher CG och Refshauge KM gått igenom 15 studier med prospektiv studiedesign med varierande kvalitet där den sammantagna slutsatsen är att inom en månad:

– minskar smärta och funktionsnedsättning med i genomsnitt 58 %

– återgång till arbete är 82 %

I de granskade studierna användes olika behandlingsmetoder för akut ryggskott som smärtstillande tabletter, övningar, manuell terapi, rådgivning och vila. Sammantaget kan man inte säga att någon specifik behandlingsmetod eller terapiform behöver vara varken bättre eller sämre än någon annan.

Det finns fall där det även är nödvändigt med snabb bedömning och det gäller om ryggskotten även är sammankopplat med ischias men främst om det finns:

1. svaghet i benet så att du är oförmögen att stödja dig och förflytta dig

2.  känselstörningar i underlivet

3.  kan inte styra avföring och urin

Vid ovanstående allvarliga symtom som pekar på att det finns en nervpåverkan ska du kontakta sjukvårdsupplysning eller åka till akuten på närmaste sjukhus.

David Aston
Ergonom/Leg. sjukgymnast

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *