Sjukgymnaster med etablering granskas

Norrbotten granskar 8-10 av 60 sjukgymnaster som är privatpraktiserande och har offentlig finansiering, dvs. går på den nationella taxan. Journalanteckningar granskas och brister har uppdagats där det i några fall har kommit fram omotiverat långa behandlingsserier. Detta är tyvärr inte första gången privatpraktiserande sjukgymnaster missbrukar systemet. Patienter med frikort och högkostnadskort kan gå långa behandlingsserier utan konkreta mål. Allvarliga brister skulle Landstinget anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bara att hoppas att de sjukgymnaster som har allvarliga brister blir av med deras etableringsrätt och på detta vis kan Norrbottens landsting spara lite pengar. Idag får de 60 privatpraktiserande sjukgymnasterna i Norrbotten cirka 60 miljoner kronor i ersättning (läs skattepengar).

Andra landsting har tidigare granskat såväl privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster med avtal med landstingen. Tyvärr förekommer det fall med medveten fusk och omedveten slarv bland en del vårdgivare som är finansierade av våra skattemedel.

Man blir rent ut sagt förbannad då sjukgymnaster som överbehandlar patienter och får betalt för varje patientbesök. Det skapar ett dåligt rykte för kåren sjukgymnaster/fysioterapeuter men det är också bedrägeri. Tycker sedan att landstingen borde ha bättre kontroll när det gäller just överbehandling. Kanske en idé att inför remisstvång igen till sjukgymnaster som har avtal med landstingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *