Nej till BOT-avdrag

RUT och ROT har funnits ett tag men nu vill Kroppsterapeuternas Yrkesförbund införa BOT-avdrag där man skulle på motsvarande sätt få skattesubventionerad behandling hos olika kroppsterapeuter.

Botavdrag

Men borde inte jag som både utbildar medicinska massageterapeuter och arbetar med kroppsbehandling som sjukgymnast (dock utan avtal med Landstinget) vara positiv till detta?

Här kommer mina argument mot BOT-avdraget:

– Ekonomiska resurser till den etablerade sjukvården är inte oändliga och här finns redan behov av ekonomisk prioritering. Naturligtvis hade det behövt en effektivisering inom den offentligt finansierade vården. Vore det inte bättre med att satsa mer på sjukvården så att de bli bättre på undersöka, förebygga och behandla sjukdomar/skador kontra att gör det billigare för allmänheten att få billigare alternativmedicinsk behandling.

– Oklarheter om vad som skulle innefatta i ett botavdrag då vissa framhäver friskvårdande åtgärder medan andra lite skämtsamt diskuterar att renovera kroppen. I det förstnämnda fallet är tanken god och den etablerade sjukvården hinner inte med förebyggande vård alltid men handlar det om sjukvård så finns den del redan.

– Vilka terapiformer skulle godkännas för botavdrag? Det finns ju en uppsjö av mer eller mindre seriösa terapiformer. Ska terapeututbildning på några dagar kunna räcka och ska terapiformer där evidensen för behandlingseffekt är mycket omtvistad också ingå? Så visst hade det bara gällt bara olika former av massage och personlig träning är tanken god. Men ska healing, homeopati och kristallterapi också ingå?

– Det finns redan möjlighet för företag (ej enskilda firmor) att göra avdrag för friskvård för deras anställda där Skatteverket är lite väl öppen till vilka former av aktiviteter som ska ingå i avdraget.

– Ett eventuellt botavdrag skulle fortfarande inte leda till att människor med sämst ekonomi får möjlighet nyttja vilket blir lite i vad som har hänt med ROT och RUT.

– Tyvärr har införande av ROT och RUT också gjort att många företag anser att en timkostnad för ett arbete på 800 kronor eller mer är normal taxa (skulle motsvara en månadslön på över 100 000 kr) där jag tror många företag har smyghöjt arbetskostnaden då de vet att avdraget gör att köparen bara betalar halva beloppet.  Det är tyvärr inget som hindrar att samma sak sker med BOT.

– Hälsoekonomiska kalkyler som lyfter fram hur mycket man skulle tjäna på förebyggande åtgärder är tyvärr inte så lätta att tolka eller förhålla sig till även om det finns enskilda fall där det har fungerat. De som förespråkare BOT-avdrag måste i sådana fall se till att oberoende utredningar görs för att undvika partiskhet.

Mitt förslag är att rehabilitering och förebyggande åtgärder av besvär i rörelseapparaten inte ska vara offentligt finansierad eller subventionerad oberoende vem som utför den. Det skulle bara vara patienter med specifika diagnoser och som det finns evidens för att längre rehabilitering är effektiv som skulle vara offentlig finansierad. Eventuellt skulle rehabiliteringen vara inkomstgrundad. Mitt förslag skulle spara pengar och fler skulle arbeta med samma möjligheter att arbeta med patienter med olika besvär från rörelseapparaten.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *