Klassisk anatomibok

Anatomi är tillsammans med fysiologi grunden i alla utbildningar inom medicin och hälsa (beteendevetenskap har också sin givna plats för de som arbetar med människor). Man kan tycka att i synnerhet anatomin finns det inte så mycket mer att forska om och vi har haft många hundratals år på oss att lära oss om hur kroppen är uppbyggd. Men så är inte fallet. Nya böcker i anatomi kommer kontinuerligt där böcker som är atlas med bilder inte egentligen mer än bild- och layoutmässigt ändrats medan läroböcker i anatomi och underämnen kommer även med nya saker. Det gäller ämnen som biomekanik och kinesiologi  där forskningen kommer fram till nya upptäcker musklers funktioner, belastning på kroppens strukturer med mera.En svensk lärobok i anatomi som inte finns kvar mer men som fortfarande faktiskt är riktigt bra är Ture Petréns (fyra volymer där den första berör rörelseapparaten). Personligen står den sig fortfarande väl i hur omfattande beskrivning som finns och bilder. Däremot är texten något ålderdomlig skriven. Ord som äro finns istället för är.

Anatomibild den klassiska boken av Ture Petrén

Det var den första anatomiboken jag köpte i början 1990-talet och den fanns att få tag på i bokhandlare för studenter fram till slutet av 1990-talet då fortfarande används som referenslitteratur. Inledningen i boken av professorn Ture Petrén är från 1950-talet! Boken som jag köpte var tryckt 1980. En bra bok står sig länge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *