Nackspärr

Nackspärr (torticollis i medicinska termer) kan uppstå om man plötsligt vrider huvudet eller sträcker ut armen. Det är inte ovanligt att patienter vaknar med nackspärr. Nackspärr kan många gånger också uppstå utan känd orsak. Det finns olika teorier om till exempel nedsatt rörlighet mellan ledytorna, muskelspasm och problem med diskarna i halsryggen har inträffat vid nackspärr. Även muskulaturen mellan skulderbladen, nacken och ledbanden kan översträckas vilket ger smärta och ömhet. Något förenklade och missvisande begrepp som låsningar och upphakningar används av såväl terapeuter som patienter när de beskriver nackspärr.

Anatomin bakom naclspärr
Nackspärr kan ske någonstans i halsrygg där atlas, axis, C7 och costa 1 visas med övre bröstrygg

Halsryggen består av sju kotor (vertebrae cervicales) där den översta kallas för atlas. Vid ett nackspärr kan problemet härstamma från någon eller några av segmenten vid halsryggen men även i det översta revbenet (costa I) samt från de översta bröstkotorna. Vid en nedsatt rörlighet som är fallet vid nackspärr är det inte en kota som problemet sitter i utan mellan minst två kotor vilket benämns ryggradssegment.

Symtomen vid nackspärr är inskränkt rörlighet med oftast svår smärta vid rotation och/eller sidoböjning av huvudet. Rörelseriktning framåt och bakåt kan också vara smärtinskränkta. Vid en del situationer kan även snedställning av huvudet förekomma.

torticollis

Muskler i halsryggen som brukar bli spända vid nackspärr är:
– ryggsträckarmuskeln, erector spinae
– skulderbladshöjaren, levator scapulae
– nickmuskeln, sternocleidomastoideus

Prognosen är oftast god då det sällan är tal om någon konkret skada och manuell medicinsk behandling i kombination med rådgivning kan ge snabba förbättringar. Den undersökning som jag gör är betydelsefull för att den mån det är möjlighet utesluta andra nackbesvär med likvärdiga symtom.

Nackspärr kan sitta på olika nivåer i halsryggen med påverkan av muskler och leder.
Smärtan vid nackspärr kan sitta på varierande
nivåer; i såväl nacken som översta del av bröstryggen. Ibland är det endast på ett ställe som det gör ont.

Det är sällan att bara massage hjälper vid nackspärr. Oftast måste andra manuella behandlingsmetoder användas. De nackspärr som har en mer diskrelaterad orsak kan ta längre tid innan symtomen försvinner.

Vid återkommande nackspärr måste utredning ske om orsak så att fler nackspärr kan förebyggas. En noggrann undersökning är också viktigt vid de fall där någon lider av långvariga besvär med värk i nacken men ej har rörelsesmärtor som vid nackspärr. Undersökningen är också viktig för att i den mån det är möjligt att utesluta diskbråck i halsryggen som kan ha en del liknelser med nackspärr. Som sjukgymnast med erfarenhet från försäkringsmedicinska utredningar kan jag hjälpa dig med undersökning men även behandling av mer komplicerade nackspärr. Nackspärrsbehandling som jag ger är individuellt anpassad då det inte existerar en universal standardlösning.

Bedömning av halsryggen
Undersökning av halsryggens leder.

Det är viktigt att inte bli beroende av manuell medicinsk behandling vilket innebär att rådgivning inom egenvård med fysioterapeutisk träning och ergonomiskt tänkande är nödvändigt i ett långsiktigt perspektiv. Råden som jag ger är precis som behandlingen individuellt anpassade. Det är inte alltid råd av mer generell karaktär hjälper.

Eventuellt kan försiktiga rörelser av nacken i olika riktningar göras vid nackspärr så länge det inte gör ont. Om någon rörelseriktning eller läge smärtar ska du stanna innan. Undvik töjningar av nackmuskler då det kan förvärra tillståndet vid nackspärr om det även finns en nervpåverkan. Promenader med tydlig armpendling kan vara avlastande. Var så aktiv som möjlig men med smärtfria rörelser är ett bra råd vid nackspärr.

Flera olika yrkesprofessioner kan efter noggrann undersökning behandla nackspärr. Det kan vara en fysioterapeut/sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat som är lämplig terapeut även om allmänheten och enskilda vårdgivare kan ha väldigt personliga åsikter om vem du som patient ska träffa.

Varningssignaler

Vid en del situationer med akut nacksmärta bör läkare kontaktas. Det kan handla:

  • om du har en pågående infektioner med feber
  • om du har varit om en större olycka
  • om du har symtom som inte successivt blir bättre med tiden
  • om du har symtomen som förvärras och även finns i vila
  • symtom smärtor, stickningar, domningar och/eller svaghet i armar och händer som ökar.

Referenser om nackspärr

1. Bronfort G, Evans R, Andersson AV, Svendsen KH, Bracha Y, Grimm RH. Spinal manipulation, medication, or homer exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Annals of Internal Medicine 2012 Jan 3;156:1-10.

2. Cross KM, Kuenze C, Grindstaff TL, Hertel J. Thoracici spine thrust manipulation improves pain, range of motion, and self-reported function in patients with mechanical neck pain: a systematic review. Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy 2011 Sep; 41(9):633-642.

3. Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropractic & Osteopathy 2010 February 25. doi: 10.1186/1746-1340-18-3.

Malmö den 18 november 2018

David Aston

Leg. Sjukgymnast & Ergonom