Rehabilitering

Rehabilitering är det samlingsbegrepp för interventioner som ska hjälpa patienten att återvinna optimal funktionsförmåga och förutsättningar för ett liv med god livskvalitet. Rehabilitering kan vara såväl kroppslig som mentalt och vara inriktade på arbetsliv, idrott eller vardag. Ordet rehabilitering kommer från latinet rehabilitatio som betyder återskapa.

De patienter som söker mig gör det för diverse olika besvär från rörelseapparaten där en del av besvären som jag hjälpa till med rehabilitering finns under länken symtom. Vilka rehabiliteringsmetoder som jag använder finns under behandling.

Manuell medicinskt behandling kan vara en viktig bit vid många besvär från muskler, leder och nerver vilket du kan läsa mer om vid huvudlänken behandling där det framkommer vilka manuella metoder som jag använder mig av. Dock är det långt ifrån alla besvär med muskel-, led- eller nervpåverkan bara kan behandlas med manuella medicinska tekniker och det kan då bli aktuellt med ett större egenansvar och delaktighet i form av specifik fysioterapeutisk rehabiliteringsträning så kallad rehabträning för att förbättra eller återställa uthållighet, styrka, stabilitet, balans, koordination eller rörlighet. Jag ger råd om vad och hur du ska träna och vilka övningar du ska göra men även vad du bör vara försiktig med.

Rehabiliteringsträning här för skuldran kan ske med eller utan redskap beroende på diagnos och fysisk status.

Kombination av manuell terapi som jag utför med aktiva metoder som du får vägledningar att göra brukar vara mer effektiv rehabilitering. Det exakta upplägget beror på vilka symtom du har och vad för funktionsnedsättningar som finns,  vilken sjukdom som finns, vilken skada  som har inträffat och om operation har skett.

Jag hjälper patienter som har blivit opererade, så kallade postoperativ rehab men naturligtvis även patienter som inte blivit opererade. Även om jag primärt träffar patienter med besvär och skador från rörelseapparaten gör jag även bedömningar och ger vägledning åt patienter med bland annat:

  • neurologiska sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar
  • besvär eller sjukdomar i andningsorganen eller och cirkulationssystemet (lungor, hjärta och kärl)
Utbildning av patienter är ett naturligt inslag i behandlingen
Patientundervisning är en del av behandlingen och rehabilitering. Du som patient bör få en saklig förklaring om dina besvär och vad rehabiliteringen syftar på.

 

Rådgivning inom rehabiliteringsträning som jag ger sker i den mån det är möjligt i enighet med evidensbaserade principer från fysioterapin. Om det finns riktlinjer från SBU (Statens beredning för medicinsk utredning) eller Cochrane så strävar jag efter att följa dessa. Såväl den svenska SBU som den engelska Cochrane gör sammanställningar, så kallade systematic reviews, över forskning inom olika medicinska områden.

rehabiliteringsträning med funktionella övningar
Rehabträning kan ske med enkla och funktionella övningar där syftet kan vara att bli mer koordinerad eller få bättre kontroll

 

Som legitimerad sjukgymnast med bakgrund från friskvården kan jag hjälpa dig patienter med enkla program men även avancerad program för exempelvis elitidrottare. Det kan handla om träningsråd:
– vid smärta
– vid rörelsebesvär
– vid en funktionsstörning
– efter ett kirurgiskt ingrepp
– efter en skada eller sjukdom
– att förebygga återfall av skada eller besvär

Rehabilitering med rådgivning, träning och/eller manuell terapi ingår i det som oftast namnges som konservativ behandling. Konservativ behandling innefattar även åtgärder som injektioner och läkemedel som läkaren ansvarar för men däremot ingår inte kirurgi i konservativ behandling.

Malmö den 18 februari 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast