SI-led

Bäckenet består av tre tre ben som är sammanfogade med varandra. Det är os coxae (höftbenen) som på varsin sida är förenande med ryggradens nedersta del, sacrum (korsbenet) på baksidan. Lederna där sammanfogning sker heter articulation sacroiliaca eller SI-leden. Namnet kommer från sacrum och den del av höfbenet som heter os ilium. Den översta kanten på os ilium heter också crista iliaca. Framtill sker förankringen av höftbenet i broskfogen symphysis pubica.

SI-leden
Den blåmarkerade delarna är SI-leden sett från framsidan.

Rörelserna i sacroiliacaleden, SI-led, är komplicerade och antagligen mycket små. Det finns också många forskare och terapeuter som anser att SI-leden saknar rörelseförmåga. SI-leden ska normalt sätt vara en stabil led som ska kunna ta upp den påfrestning som finns vid gång, hopp och löpning. De manuella terapiformerna som anser att SI-leden har en viss rörlighet menar även på att störningar kan ske här. Ur ett vetenskapligt perspektiv har det varit svårt att bevisa dessa påstådda rörelser och störningar.

Skillnaden mellan män och kvinnor i bäckenets anatomi

Bäckenet omsluter inre organ men för kvinnan fungerar bäckenet även som en förlossningskanal. Där kvinnans bäcken bredare och kortare samt mer rörligt vilken är optimalt för just förlossningen. Hos mannen är bäckenet mer stabilt genom vara högre och smalare. Hos kvinnan är ledytorna också mindre.

Smärtor från SI-leden

Det är själva leden eller ledbanden som omger leden som kan ge smärtor men även musklerna i bäckenet. I beaktning måste man ha att även om störningar och patologiska förändringar kan förekomma i SI-leden så är besvär från ländryggen egentligen antagligen en vanligare orsak till värk i SI-ledsregionen och bäckenet.

Referenser om SI-leden

1. Kapandji AI. The physiology of the joints. Volume three – the spinal column, pelvic girdle and head. 6:e upplagan. China: Churchill Livingstone; 2008.

2 Dutton M. Orthopaedic examination, evaluation and interventions. 2:a upplagan. USA;McGraw Hill: 2008

Malmö den 5 juli 2012

David Aston
Leg. Sjukgymnast