Vad gäller för icke legitimerad personal i behandling?

I Sverige fanns tidigare en lag som kallades ”Kvacksalverilagen”. (Lag 1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område). Men Kvacksalverilagen upphävdes 1999 och idag finns istället en gemensam lag hälso- och sjukvårdspersonal, Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).Utdrag ur Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för de som inte har legitimation:

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,

2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,

4. behandla någon annan med radiologiska metoder,

5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,

6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller

7. prova ut kontaktlinser.

Paragraf 5 som berör behandling är nog ett område som det slarvas med bland en terapeuter men även tränare. Det är alltså inte utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, tillåtit att lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling. För oss med legitimation får vi ge råd om behandling och egenvård utan undersökning även om det i mitt fall sker extremt sällan. Men för en patient jag redan känner så kan vägledning också exempelvis ske via telefon på samma sätt som när du ringer sin vårdcentral eller sjukvårdsupplysning där samtal sker med sjuksköterska.

Malmö den 24 december 2018

David Aston
Leg. Sjukgymnast

2 svar på ”Vad gäller för icke legitimerad personal i behandling?”

  1. Spelar det någon roll om den olegitimerade arbetar inom hälso och sjukvården eller utanför?

    1. Inom den etablerade hälso- och sjukvården så kan exempelvis undersköterskor som inte är legitimerade göra vissa arbetsuppgifter av legitimerad vårdpersonal men då som delegering. Det kan handla om ge läkemedel och kontrollera hur någon patient gör rehabiliteringsövningar. De flesta delar av lagen innebär dock ingen skillnad var en terapeut utan legitimation arbetar. Å andra sidan kan inte en legitimerad vårdgivare arbete med metoder som anses som skolmedicinska inom den etablerade sjukvården och på sin fritid arbeta med en del metoder som är alternativmedicin som helt saknar evidens.

      Hälsningar

      David

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *