Frusen skuldra

Frusen axel eller frusen skuldra är det svenska namnet för frozen shoulder. Inom medicinen används även begreppet adhesiv capsulit vilket beskriver bättre vad som har inträffat patologiskt. Det innebär att en bindvävsammanväxning har skett i axelledens ledkapsel efter en inflammation. Frusen axel kan börja smygande men även som ett resultat efter en olycka. I de fall frusen axel debuterar smygande finns det en rad olika spekulationer om varför det uppstår. Något klart samband mellan arbete och uppkomst av frusen skuldra saknas.

Frusen axel
Frusen skuldra leder till stora rörelsebesvär
för den drabbade individen.

Symtomen vid frusen skuldra är tilltagande smärta och stelhet axelleden enligt ett visst mönster. I grova drag kan den frusna axeln delas in tre faser:

1. Värk kring axeln som pågår i 3-9 månader
2. Tilltagande nedsatt rörelse i axeln under 4-12 månader
3. Rörligheten återkommer mellan 6 och 24 månader

frusen skuldra
Frusen axel med de tre olika faserna schematiskt visat

Den drabbade patienten som har frusen axel har rörelsesmärtor men även vilovärk kan förekomma. När patienten har frusen axel är det rotationsrörelser och rörelse framåt samt åt sidan som är inskränkta med ett typiskt smärtsamt stopp. En del patienter har svårt att sova på den drabbade axeln. Smärtan kan hos en del vara lokaliserad kring axeln och överarmen men hos andra kan den stråla ner till underarmen. Desto mer och svårare symtom en patient har då talar det oftast för att det vid den frusna axeln även finns en större inflammation.

Frusen skuldra diagnosticeras via din berättelse (anamnes), funktionsundersökning av leden och muskulatur. Röntgen kan i en del fall användas för att påvisa en minskad ledhåla. Andra medicinska tillstånd där symtomen kan vara snarlika måste alltid uteslutas. Differentialdiagnos till frusen skuldra är bland annat artros i axelleden och triggerpunkter i en av axelledens muskler som finns på framsidan av skulderbladet och fäster överarmsbenet, subscapularis.

Behandling kan under den  första fasen ske med anti-inflammatoriska medel. Den andra fasen kan fysioterapi för rörelseträning ske men även manuell terapeutiska åtgärder såsom försiktig mobilisering och traktion. Jag som sjukgymnast kan ansvara för undersökning, bedömning och behandling om du lider av frusen skuldra. Hemträning är viktigt och i ytterst få fall provas mobilisering av den frusna axeln under narkos. Prognosen för fullständig tillfrisknade är oftast mycket god. Återfall av tillståndet är sällsynt. Däremot ska man som patient få insikt i att det tar tid innan det blir bättre.

Referenser frusen skuldra

1. Jing-lan Yang, Chein-wei Chang, Shiau-yee Chen, Shwu-Fen Wang, Jiu-jenq Lin. Mobilization Techniques in Subjects With Frozen Shoulder Syndrome: Randomized Multiple-Treatment Trial. Physical Therapy. 2007; 87:1307-1315.

 

Malmö den 6 mars 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Dipl. massageterapeut