Traktion

Traktion är en behandlingsteknik där man på ett mycket skonsamt sätt separerar ledytorna för att vid vissa besvär ge smärtlindring och även avspänning. Behandlingstekniken kan även påverka rörligheten om den är nedsatt i en led. Traktionen eller sträckbehandling är beskriven som en behandlingsmetod redan i antikens Grekland och i Indien 1000-tals år före Kristus. I den engelska litteraturen används även begreppet decompression  eller distraction för behandlingen.

Idag finns traktion som en manuell medicinsk behandlingsmetod där terapeuter med sina händer utför behandlingsmetoden men traktion finns även så att det sker maskinellt, så kallad mekanisk traktion. Fördelen med manuell traktion är det går att ställa in berörd led/segment i olika positioner samt att kraften blir mer anpassad.

Behandlingen är smärtfri och kan utföras på de flesta leder i kroppen och inte bara i ryggraden. Vetenskapligt är traktionens effektivitet omtvistad men i kliniska situationer mer empiriskt så upplever många patienter att traktion kan hjälpa vid olika tillstånd med smärta eller stelhet. När traktionen används sker det oftast som en del i den totala omhändertagandet där andra manuella tekniker också appliceras.  Jag själv använder metoden bara manuellt för vissa patienter och oftast integrerat med andra behandlingsmetoder såsom ledmobilisering och ledmanipulation.

traktion är en försiktig sträckbehandlingsmetod

Traktionsbehandling av ryggraden kan ha en positiv effekt vid olika diskpåverkan. Behandlingen utförs långsamt och kan ge lindring om nerver ligger i kläm i ryggraden. Symtom som ischias och brachialgi, det vill säga smärtor i ben respektive arm, kan med fördel behandlas med traktion. Traktionen kan även  ge hjälp vid olika ledbesvär.

Behandlingstekniken påverkar inte bara disken mellan kotorna utan har även en effekt så att ledband och ledkapslar töjs ut. Behandlingseffekten av traktion utfört i en led är smärtlindring men kan även ske för att öka rörligheten i den berörda leden.

Traktionen kan också ske som en manipulation och då blir hastigheten hög men generellt sätt menar man att traktion är en teknik som utförs långsamt.

Traktionsbänk som används för "sträckbehandling".
Traktionsbänk som används för ”sträckbehandling”.

Kan traktion som behandling ske med egen kraft?

Ja, det finns olika ryggbänkar med tippfunktion som kan utnyttjas för att få traktionens effekt. Det finns också möjlighet att utföra traktion med sin kroppsvikt. Men det är för det mesta nödvändigt att bli undersökt först av en kompetent vårdgivare så att bedömning sker om det överhuvudtaget är en lämplig behandling och om traktionen ska kompletteras med andra åtgärder samt hur egenvården ska se ut. För mycket använd eller felaktigt använd egenvård i ryggbänk kan även vara negativt.

Referenser om traktion

1. Ozturk B, Gunduz OH, Ozoran K, Bostanoglu S. Effect of continuous lumbar traction on the size of herniated disc material in lumbar disc herniation. Rheumatol International 2006 May; 26(7): 622-6.

2. Saaal JS, Saal JA, Yurth EF. Nonoperative management of herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy. Spine 1996; 21: 1873-83.

3. Bergman T, Jongeward B. Manipulative therapy in lower back pain with leg pain and neuroligical deficit. Journal of Manipulative Physiological Therapeutics 1998; 4: 288-94.

Malmö den 11 december 2024

David Aston
Leg. Sjukgymnast