Positional Release & triggerpunkter

I Sverige och västvärlden drabbas mellan 50 och 80 procent vid något tillfälle av besvär från nacken eller ryggen. Detta medför stora samhällskostnader i form av sjukvård och sjukskrivningar för att inte tala om ett stort mänskligt lidande. Majoriteten av besvären är inte så allvarliga att de kräver kirurgi eller leder till ett långvarigt handikapp. Med den effektiva behandlingsmetoden Positional Release och mer insikt i ryggradens och bäckenets biomekanik och sjukdomslära du hjälpa fler av dina patienter med som har besvär från ryggraden och SI-leden.

Kursinnehåll

Du kommer på kursen lära dig metodisk undersökning av ryggradens och SI-leden. Du får lära dig Positional Release Therapy (PRT) i teori och praktik som får ses som en mer funktionell vidareutveckling av den osteopatiska behandlingsmetoden Strain Counterstrain. Med PRT får du en lära dig en skonsam metod och en stor behandlingseffekt hos olika akuta besvär som nackspärr och ryggskott men även mer kroniska muskulära besvär däribland triggerpunkter och fibromyalgi. Ryggradens anatomi och biomekanik ur ett friskt och patologiskt perspektiv kommer gås igenom.

Positional release utifrån ett biomekaniskt perspektiv.
Positional release utifrån ett biomekaniskt perspektiv.

Långvarigt smärtsyndrom
Patienter med långvarig smärta eller kronisk smärta som bland fibromyalgi är vanligt och dessa patienter kräver många gånger en annan omhändertagande än patienter med akuta besvär.

Du får lära dig om olika långvariga smärtsyndrom som fibromyalgi men även andra tillstånd med snarlika symtom. Du kommer att få lära dig om etiologi, symtom, diagnostik och hur du som terapeut bör behandla dessa patienter.

Med hänsyn till att du går kursen redan är utbildad i massage kommer jag inte gå igenom någon speciell form av massagekoncept för exempelvis fibromyalgipatienter men jag ger vägledning hur du bör anpassa din massage och din behandling för patienter inte bara fibromyalgipatienten utan även andra diagnospatienter med långvarigt smärtsyndrom. Du kommer även att få prova att ge och ta emot en anpassad lättare massage.

Lättmassage kontra fibromassage
Fibromassage är ett skyddat varumärke och får endast användas av den terapeut som innehar varumärkesrätten eller de som via avtal betalar licensavgift till innehavaren. Fibromassage innebär dock kortfattat ”en form av lättare massage.” På kursen går vi igenom hur med kan anpassa och använda den massage du redan behärskar för smärtkänsliga patienter med olika långvariga smärttillstånd och inte enbart fibromyalgi.

Triggerpunkter
Myofasciella smärtsyndrom med triggerpunkters lokalisation, karaktäristiska symtom och differentialdiagnostik med andra medicinska tillstånd. På kursen får du kunskaper om olika sorters triggerpunkter och orsaksmekanismer samt terapeutiska åtgärder.

Trapezius övre del är antagligen vanligaste muskeln som drabbas triggerpunkter men på kursen får lära dig om triggerpunkter i ett 50-tal muskler till.
Trapezius övre del är antagligen vanligaste muskeln som drabbas triggerpunkter men på kursen får lära dig om triggerpunkter i ett 50-tal muskler till.

Integrerad och omfattande utbildning
Denna kurs är mer omfattande då vi har valt att integrera behandlingsmetoden PRT med fördjupning inom anatomi, dysfunktioner, långvarigt smärtsyndrom och triggerpunkter. Du får djupare insikt för hur du ska omsätta dina nya färdigheter och teoretiska kunskaper i den kliniska vardagen. Kurser inom triggerpunkter eller fibromyalgi som är begränsade till två eller tre dagar räcker tyvärr sällan till för att ge en tillräcklig helhetsbild.

Många av ämnena och behandlingsteknikerna är komplexa och kräver mer undervisning med andra ämnen för att du som terapeut ska kunna behärska dem och använda dem ett patientsäkert vis. På kortare utbildningar riskerar man att ämnen tas ur sitt sammanhang.

Tidigare kursdeltagare har oftast upplevt en aha-upplevelse efter kursen att de  sig utöver nya teoretisk kunskaper får en mycket användbar behandlingsmetod i Positional Release som blir ett alternativ eller komplement till muskeltöjning och avspänningstekniker.

Utbildningsmaterialet
I kursavgiften ingår ett omfattande och nytt utbildningsmaterial. Materialet innehåller de senaste evidensen kring triggerpunkter, muskelspänningar, leddysfunktioner och smärtsyndrom. Jag har valt att göra en översikt från olika biomedicinska artiklar och facklitteratur i ämnet för att du ska få så saklig information som möjligt.

Förkunskaper

Diplomerad massageterapeut men även kiropraktor, naprapat eller fysioterapeut som har gått någon massagekurs.

Omfattning, examination och intyg

Kursmaterial i fyrfärg ingår. Kursen omfattar omkring 40 lärarledda timmar fördelade på tre tillfällen bestående av vardera två kursdagar. Detta upplägg av kursen får värdefull tid för reflektion och tillfälle att prova dina nya behandlingsmetoder på patienter. Det sker ingen skriftlig eller muntlig examination. Intyg erhålles efter avslutad kurs. Frivilliga kunskapsprov läggs ut på webbplatsen.

Kursdagar 2018

Lördagen den 15 september klockan 10.00- 18.00 & Söndagen den 16 september klockan 9.00- senast 17.00.

Lördagen den 13 oktober klockan 10.00-18.00 &  Söndagen den 14 oktober klockan 9.00- senast 17.00.

Lördagen den 17 november klockan 10.00-17.00 & Söndagen den 18 november klockan 9.00- senast 17.00.

Vi håller en timmes lunch någon gång mitt under dagen. Sluttiden vid 17.00 eller 18.00 är cirkatid där vi aldrig håller på längre än det men kan däremot sluta tidigare ett par kursdagar.

Utbildningsort, kurslokal och lärare

Utbildningslokalen är belägen centralt i Malmö. Kurslokalen har teorirum och praktiksal med britsar för färdighetsträning. I närheten finns caféer, restauranger, snabbmatställe och livsmedelsbutiker. Jag som är lärare och kursarrangör heter David Aston och har en bakgrund som massageterapeut och sjukgymnast. Jag har tagit fram kurskoncept och undervisat på motsvarande kurs sedan 2005.

Kursavgift och anmälan

I kursavgiften om 9000 SEK (inklusive 25 % moms) ingår allt förbrukningsmaterial och kurskompendier. Kaffe och te bjuds på. Antalet deltagare är begränsat till 8 för att ge optimal vägledning. Mejla mig om du har frågor eller vill anmäla dig till kursen. Mina kontaktuppgifter finner du under länken kontakt.

Anmälan sker enkelt genom att mejla mig att du är intresserad av delta i kursen i Positional Release i Malmö. Läs mer om anmälningsvillkoren.