Sjukgymnast blir fysioterapeut

Det verkar bli klart med att Sverige ändrar yrkestiteln från legitimerad sjukgymnast till legitimerad fysioterapeut nästa år (det vill säga 2014) för öka patientsäkerheten. Idag kan vem som helst kalla sig fysioterapeut vilket i de flesta länder är namnet på yrkeskåren sjukgymnast.

sjukgymnast blir fysioterapeut

Sjukgymnast används och har använts som yrkestitel i Sverige sedan 1800-talet. Sjukgymnastens yrkestitel är skyddad i lag och får bara användas av de som legitimerats av Socialstyrelsen. Dilemmat som dock har uppstått är att internationellt används begreppet fysioterapeut (physiotherapist på engelska) men i Sverige har terapeuter utan någon sjukgymnastexamen börjat titulera sig fysioterapeut. Hos en hel del av dessa icke legitimerade terapeuter där kan den terapeutiska och medicinska utbildningsnivån verkligen ifrågasättas. Det kan vara så att patienter tror att dessa fysioterapeuter har en gedigen utbildning men i Sverige finns det inte någon kvalitetsgranskad utbildning till fysioterapeut (om man förbiser sjukgymnastprogrammet).

Under en övergångsperiod kommer även sjukgymnast att finnas kvar då förslaget har lite unikt skyddat båda yrkestitlarna. För min del som verksam i över 13 år som sjukgymnast kommer att succesivt gå över till att på min klinik att vara fysioterapeut i Malmö.

Sjukgymnast är dock en relativt etablerad yrkestitel i Sverige men samtidigt kan de som marknadsför sig som fysioterapeuter rida lite på vågen av okunskap som finns. Allmänheten kan ju tro att den icke legitimerade fysioterapeuten är en garant för att denne har en grundlig yrkesutbildning inom hälsovård vilket är felaktigt. På universiteten i Sverige som bedriver den akademiska utbildningen till sjukgymnast börjar även begreppet fysioterapi användas vilket självklart ökar förvirringen hos allmänheten.

Hudterapeuter kontra läkare

Idag på nyhetsmorgon TV4 var som oftast läkaren Mikael Sandström på plats.

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/mikael-sandstr%C3%B6m-svarar-p%C3%A5-fr%C3%A5gor-om-akne-2465465

Han är rolig och saklig. Idag diskuterades bland annat akne och att tvätta sig med mild tvål men ganska snabbt kom en del meddelande in till nyhetsmorgon från bland annat en hudterapeut som ifrågasatt tvål vid behandling av acne. Det finns olyckligtvis de som tror att bara för hudterapeuter i deras utbildning har humanbiologi och dermatologi (läran om huden och hudsjukdomar) så skulle de vara minst lika kvalificerade som läkare. I think not!

Läkaren Mikael Sandström ger vad som kan uppfattas som en arrogant kommentar och det är i stil med att man ska inte bara ha läst en bok vilket antagligen syftar på hudterapeuter överlag har läst betydligt mindre i ovanstående ämnen än vad en läkare ha gjort. Bara att instämma.

Kiropraktik kritiseras av kiropraktor

En intressant och lärorik video med Alan Alda som reporter där en kiropraktor kritiserar delar av kiropraktikens metoder. Information om kiropraktikens historia ges också.  Till en början måste alla behandlingsmetoder vara mer kritiska till deras egna metoder för undersökning och behandling. Självklart gäller det inte bara kiropraktik. En del saker som nämns i videon är vad tyvärr patienter tror är effekten av ledmanipulation eller justering (adjustment på engelska) där just uppfattningen av att felställningar av skelettdelar kan inträffa och åtgärdas. Olyckligtvis finns det hybris även hos vissa kiropraktorer där man tror på att kiropraktik är lösningen för alla möjliga besvär och inte bara smärtor och stelhet från rörelseapparaten.

 

Observera att kiropraktik är inte den enda yrkesgruppen som använder justering eller ledmanipulation utan även många sjukgymnaster är utbildade i det men överlag är det väldigt få sjukgymnaster som framhäver att man flyttar kotor anatomiskt eller att man kan påverka olika sjukdomar med manuell terapi som tyvärr en del kiropraktorer verkar lyfta fram.

Statistik inom idrottsmedicin

Denna bok inom idrottsmedicin, Epidemiology of injury in olympic sports, som är en bra bok att ha vid diverse fördjupningsarbeten som man har inom högskolevärlden. Boken inhandlas lättast hos Medical Book Company

epidemiologi inom idrottsskador

Epidemiologi är ett begrepp som från början handlade om att dokumentera hur många individer som insjuknar i en sjukdom. Idag berör det vetenskapliga ämnet inte bara sjukdomar utan även symtom, skador, riskfaktorer, fysisk status mm. Det innebär att epidemiologi är ett ämne som är användbart inom såväl medicin som folkhälsa. Läkaren John Snow anses vara den första som gjorde en form av epidemiologisk studie i samband med att han under 1850-talet dokumenterade var insjuknande med kolera fanns i London mer exakt geografiskt.

Funktionell träning

En relativt ny trend har skett där många tränare lyfter fram något som heter funktionell träning för såväl motionärer som elitidrottare. Funktionell träning är dock inget nytt utan har funnits inom rehabilitering och sjukgymnastik i många år. Funktionell träning innebär att individen/patienten tränar i naturliga rörelser som bygger upp en eller flera funktion/er som kan utnyttjas i vardagen eller i en idrott. Den funktionella träningen kan innefatta övningar för balans, styrka, snabbhet, uthållighet, koordination och flexibilitet.

funktionell träning med rörlighet och explosivitet

 

Funktionella träningsövningar kan även användas för variation i träning men oberoende vilket ska traditionell styrketräning i maskiner eller med fria vikter ändå finns som en grundträning. Tyvärr lanseras funktionell träning som om det är överlägset och ersätter helt traditionell träning vilket naturligtvis inte är fallet. Det ska även tilläggas att träning på bollar eller instabilt underlag inte på något vis behöver vara funktionellt och sådana övningar har också visat sig ge mindre aktivering av muskler och sämre styrkeutveckling. Om övning är funktionell eller inte beror på vad målet är och vilka förutsättsättningar individen har.

Klassisk anatomibok

Anatomi är tillsammans med fysiologi grunden i alla utbildningar inom medicin och hälsa (beteendevetenskap har också sin givna plats för de som arbetar med människor). Man kan tycka att i synnerhet anatomin finns det inte så mycket mer att forska om och vi har haft många hundratals år på oss att lära oss om hur kroppen är uppbyggd. Men så är inte fallet. Nya böcker i anatomi kommer kontinuerligt där böcker som är atlas med bilder inte egentligen mer än bild- och layoutmässigt ändrats medan läroböcker i anatomi och underämnen kommer även med nya saker. Det gäller ämnen som biomekanik och kinesiologi  där forskningen kommer fram till nya upptäcker musklers funktioner, belastning på kroppens strukturer med mera.En svensk lärobok i anatomi som inte finns kvar mer men som fortfarande faktiskt är riktigt bra är Ture Petréns (fyra volymer där den första berör rörelseapparaten). Personligen står den sig fortfarande väl i hur omfattande beskrivning som finns och bilder. Däremot är texten något ålderdomlig skriven. Ord som äro finns istället för är.

Anatomibild den klassiska boken av Ture Petrén

Det var den första anatomiboken jag köpte i början 1990-talet och den fanns att få tag på i bokhandlare för studenter fram till slutet av 1990-talet då fortfarande används som referenslitteratur. Inledningen i boken av professorn Ture Petrén är från 1950-talet! Boken som jag köpte var tryckt 1980. En bra bok står sig länge.

Blogg om massage och fysioterapi

På denna blogg kommer jag ta upp mina reflektioner om facklitteratur som jag har läst, aktuella ämnen inom hälsa och medicin i stort men även manuell terapi däribland massage, rehabilitering och träning. Kommentarer tas gärna emot och sker via ditt Facebook-konto för att undvika anonyma kommentarorer.

Bloggen innebär att min webbplats för övrigt också uppdateras men bloggen syftar till ta upp ämnen som inte riktigt passar in direkt på min andra sidor. Kom gärna med förslag på ämnen som ska tas upp.

Trevlig läsning

David Aston