Somato-visceral reflex

Det finns vetenskapliga studier vars slutsats är att ledmanipulation av ryggraden är positivt för att minska smärta, normalisera rörlighet och funktion. Men det är dock i dagsläget oklart om ledmanipulation är bättre än andra rehabiliteringsåtgärder och de gäller det såväl andra manuella terapeutiska åtgärder men även andra aktiva åtgärder av patienten själv.

Somato-visceral reflex innebär förenklat via rörelseapparaten finns det reflexpåverkan till inre organ (viscera) och omvänt.

Mindre känt är att ledmanipulation även används av vissa terapeuter för behandling av annat än biomekaniska funktionsstörningar av rörelseapparaten. Bolton och Budgell från School of Biomedical Sciences & Pharmacy, Faculty of Health, University of Newcastle i Australien har granskat vetenskapliga studier om ledmanipulation kan ha en fysiologisk effekt på inre organ. Det fanns inte speciellt mycket vetenskapliga studier inom ämnesområdet. Författarna till studier som är gjorda om ledmanipulation inverkan på inre organ lyfter fram den somato-autonoma reflexer, det vill säga icke viljemässiga reaktioner via autonoma nervsystemet. Bolton och Budgell som menar även om att vissa studier kan bekräfta att manipulation av ryggraden ger viss stimulering av inre organ så saknas en mer övergripande rationell neurobiologisk förklaring för fenomenet. Bolton och Budgell till denna granskning lyfter fram att andra alternativa fysiologiska mekanismer skulle också kunna förklara reaktionerna av manipulation av ryggraden och inverkan på inre organ.

somato-visceral reflex

Vad man ska komma ihåg är att även om det finns belägg på att behandling av ryggraden skulle kunna påverka inre organ är det inte detsamma som om det har kommit fram någon evidens för att behandla olika medicinska tillstånd som berör inre organ med manipulation av ryggraden. En bok, Somatovisceral aspects of chiropractic – an evidence-based approach, som berör ämnet kan enligt titeln och innehållsförteckningen få en att tror att sambandet som somato-visceral reflex är ett faktum. Men det finns dock många tveksamma slutsatser i boken och det hamnar mer inom det pseudovetenskapliga fältet och titeln är egentligen inte speciellt passande.

Referens

Bolton PS, Budgell B. Visceral responses to spinal manipulation. J Electromyogr Kinesiol. 2012 Oct;22(5):777-84.

Fel att avråda en patient från att söka en kiropraktor

Ibland händer det att jag hör att patientens läkare har avrått patienten från att gå till en kiropraktor. Det må vara hänt att patienter utan medicinsk utbildning har en lekmannaperspektiv på att se på vilken vårdgivare som ska sökas där klyschor som att kiropraktor går man till när man har ont i ryggen men en fysioterapeut går man till när man behöver träna.

ledmanipulation av halsryggen

Man kan däremot absolut kräva mer av en läkare i saklighet och avråder läkaren en patient från att söka en viss yrkesgrupp som kiropraktor visar det egentligen på okunskap då även naprapater och många fysioterapeuter (inklusive jag själv) arbetar med snarlika manuella behandlingsmetoder däribland ledmanipulation. Det är helt enkelt en väldigt stereotyp indelning på olika vårdgivare. Mer korrekt vore att läkaren diskuterar med patienten om en viss specifik behandlingsmetod inte är lämplig för just patientens tillstånd. Det kan handla om ledmanipulation (eller justering som det också kallas) vilket jag tror läkarna egentligen menar när de avråder patienter från att gå till kiropraktorer.

Djupa tvärgående friktioner & massage

Inom den ortopediska medicinen som många sjukgymnaster arbetar med och har olika utbildningar inom finns det inom vissa inriktningar en teori att besvär i muskelsenans fäste  kan behandlas med djupa tvärgående friktioner/massage. Det handlar om att tvärgående fiberriktning massera området där problemet i senan finns som inom medicinskt kallas för tendinos eller tendinopati. Specifikt kan det vara medicinska diagnoser som tennisarm. Den svenska klassiska massage behandlar normalt sätt inte muskelsenor.

djupa tvärgående massage friktioner

Det ska understrykas att de teoretiska tilltänkta effekterna med tvärgående massage eller friktioner saknar vetenskaplig förankring. Förespråkare för anger den fysiologiska effekterna vara bland annat och smärtlindring, har positiv en påverkan på fibrerna och motverkar ärrvävnad. Men vad gör det kan man tänka sig om det finns patienter som anses bli hjälpta med behandlingstekniken. Behandlingstekniken med tvärgående friktioner/massage bygger på klinisk erfarenhet att patienter blir hjälpta. Dilemmat med att dra en slutsats på detta vis är att patienter kan bli hjälpta bara med tiden där den naturliga läkningsprocessen gör sitt. Samtidigt brukar många vårdgivare och terapeuter kombinera olika behandlingstekniker och rådgivning i behandlingen vilket gör det svårt utvärdera effekten av en enskild teknik.

Två  översiktsartiklar (reviews) går igenom djupa tvärgående friktioner.

Den ena studien , en systematisk översiktsartikel, av Josepht MF, Taft K, Moskwa M och Denegar CR [1] har 9 studier granskats. Sju studier av design har berört muskelfästet som anses vara orsaken till tennisarm, en studie har berört suprapraspinatus (en axelmuskeln som vanligen blir överbelastad) och en studie har berört achillessenan (vadmuskelns gemensamma sena). Författarnas slutsats är att studierna ger inget stöd att enskilt använda djupa tvärgående friktioner men viss svag evidens för behandlingseffekt finns när det kombineras med mobilisering axelleden vid tendinopati av supraspinatus och med en specifik manipulation av armbågen vid tennisarm.

Den studien, en metodologisk översiktsartikel från Cochrane, av Brosseau med fler [2], där kunde inte djupa tvärgående friktioner/massage i kombination med andra fysioterapeutiska metoder entydigt påverka smärta eller funktionell status för patienter med i besvär muskelfästet i extensor carpi radialis (det muskelfäste som är påverkan vid tennisarm) eller tractus iliotibialis som passerar utsidan av låret förbi knäledens yttersida. Begränsningen i de granskade studierna var även en liten undersökningsgrupp.

Referenser

1. Josepht MF, Taft K, Moskwa M och Denegar CR, Deep friction massage to treat tendinopathy: a systematic review of a classic treatment in the fase of a new paradigm of understanding som publicerats i Journal of Sports Rehabilitation. 2012 Nov; 21(4): 343-53.

2. Brosseau L, Casimiro L, Milne S, Welch V, Shea B, Tugwell P, Wells GA. Deep transverse friction massage for treating tendinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD 003528.

 

Ny behandlingsbänk

Ja, då var det dags att efter 13 år byta ut min behandlingsbrits till en ny med smarta funktioner. Det är en kvalitetsbänk från Lojer i Finland som har det “spaciga” namnet Capre FX5.

behandlingsbänk

Men observera att utvecklingen har inte gått så långt att min nya behandlingsbrits tar över mitt arbete inom manuell terapi. Det är fortfarande jag som måste undersöka och behandla mina patienter.

Kortkurs i ledmanipulation

Jag fick för några dagar sedan ett sms från någon okänd aktör (tänker inte ge reklam för dem här) om en kurs i ledmanipulation för massörer den 22-24 november. Jag arbetar som sjukgymnast med dessa behandlingstekniker men hela Branschrådet Svensk Massage som certifierar massörer har tydligt tagit fram riktlinjer som du kan läsas om längst ner på sidan om tips för massageterapeuter

Jag svarade på sms:et och frågade om varför de sms:ar mig och om de även kör kurser i kirurgi på 4 dagar. Naturligtvis fick jag inget svar.

Även om svensk lagstiftning inte hindrar någon från att köra kortkurser i behandlingstekniker med ledmanipulation som jag tror de flesta förstår kräver längre utbildningar för att lära sig praktiskt men i synnerhet omfattande studier i medicin och biomekanik så är det tvivelaktigt om dessa kurser kan på något sett ses som seriöst. Att det sedan finns massörer och massageterapeuter som gärna vill lära sig ledmanipulation handlar mer om att det blir hybris hos vissa terapeuter.

Som en prestigelös terapeut bör man inse vilka begränsningar man har och att man inte kan göra allt i behandlingsväg. Jag som sjukgymnast har exempelvis i min utbildning även läst lite kirurgi men endast ur ett teoretiskt perspektiv och jag vill självklart inte hävda att jag kan utföra några operativa ingrepp och jag gör ju inte det heller i min verksamhet.

Kiropraktik kritiseras av kiropraktor

En intressant och lärorik video med Alan Alda som reporter där en kiropraktor kritiserar delar av kiropraktikens metoder. Information om kiropraktikens historia ges också.  Till en början måste alla behandlingsmetoder vara mer kritiska till deras egna metoder för undersökning och behandling. Självklart gäller det inte bara kiropraktik. En del saker som nämns i videon är vad tyvärr patienter tror är effekten av ledmanipulation eller justering (adjustment på engelska) där just uppfattningen av att felställningar av skelettdelar kan inträffa och åtgärdas. Olyckligtvis finns det hybris även hos vissa kiropraktorer där man tror på att kiropraktik är lösningen för alla möjliga besvär och inte bara smärtor och stelhet från rörelseapparaten.

 

Observera att kiropraktik är inte den enda yrkesgruppen som använder justering eller ledmanipulation utan även många sjukgymnaster är utbildade i det men överlag är det väldigt få sjukgymnaster som framhäver att man flyttar kotor anatomiskt eller att man kan påverka olika sjukdomar med manuell terapi som tyvärr en del kiropraktorer verkar lyfta fram.