Tampaskalan långvarig smärta

Nedan följer olika erfarenheter kring smärta, rörelse och aktivitet som andra patienter med långvarig smärta har berättat. Var vänlig och markera lämplig siffra från 1-4 för varje påstående. Nivå 1 innebär att du inte alls håller med och nivå 4 håller du med helt.

Läs och besvara varje påstående så gott du kan.

 

Långvarig smärta
Första bokstaven i ditt förnamn och i ditt efternamn
I formatat ÅÅÅÅMMDD (ej de sista siffrorna i ditt personnummer)

För att undvika spam, verifera att du inte är en robot *