Hälsodeklaration

Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen berör vilka besvär du har och hur det påverkar dig samt din hälsosituation. Formuläret ligger som underlag för min datajournal och gör att jag blir bättre förberedd för vilken undersökning som ska göras. Som legitimerad sjukgymnast har jag tystnadsplikt och jag måste föra journal för alla besök.

Följ länken här för att komma till formuläret för nybesök. Det tar cirka 10 minuter att fylla i och om du inte fyller i formuläret här digitalt måste du istället göra det vid ditt besök hos mig. Observera med hänsyn till sekretess ska du endast skriva initialer och födelsedatum.

Vid en del specifika tillstånd kan andra formulär även behöver fyllas i.

Långvarig smärta (Tampaskalan)

Ländryggen (Oswestry)

Nacken (Neck Disabiliyt Index)

Observera formulären är endast till för att göra för de patienter som har bokat en tid till mig. I förekommande fallen får ni anvisningar från mig vilken eller vilka formulär som ska fyllas i.

Malmö den 8 oktober 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Dipl. Massageterapeut