David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Anmälningsvillkor

1. Mejla in din intresseanmälan till kontakt@davidaston.se eller använd kontakformulär. Ange vilken kurs du är intresserad av samt dina kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer). Vill du ha fakturan till ditt företag måste du även skriva företagsnamnet och organisationsnummer (vid enskild firma är det ditt personnummer).

2. Du får en faktura på anmälningsavgiften, vilken uppgår till cirka 10 % av kursens totala avgift. I samband med att anmälningsavgiften betalas in är du garanterad en plats på kursen. Om anmälan sker relativt nära kursstart skickas endast en faktura på den totala avgiften.

3. Senast 20 dagar innan kursstart får du en faktura på resterande belopp.

4. Välkommen till kursen!

Betalningsvillkor

Kurs- och anmälningsavgiften betalas till mitt bankgiro via fakturor som skickas med e-post.

Förfallodatum på fakturorna  kan vara 10 dagar men även upp till 30 dagar beroende när fakturorna skickas med e-post. Ju tidigare anmälan sker desto längre fram är förfallodatum.

När anmälningsavgiften är betald är du garanterad en plats på kursen. Anmälningsavgiften är bindande och betalas inte tillbaka om du får förhinder och inte påbörjar kursen.

David förbehåller sig rätten att eventuellt ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Skulle kursen bli inställd återbetalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften. Förtur vid nästa kurstillfälle ges.

Övrigt

Kursverksamheten drivs av mig, David Aston, och min enskilda firma DA Optimal Hälsa är mitt företagsnamn som finns på fakturorna. Bankgirot som insättning ska ske till är kopplat till min enskilda firma.

Malmö den 25 maj 2015

David Aston