David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Kurs i smärtsyndrom och Positional Release

Jag har gjort en kortare filmklipp om vidareutbildningen om smärtsyndrom och Positional Release. Mer information om kursen finner du här.

Benlyft för magmusklerna

Mitt förra inlägg om sidoböjningar blev ganska populärt så här kommer nästa övning som jag nyligen såg en person utföra på gymmet. Det var den klassiska benlyft (första filmsekvensen som jag har gjort) där rörelsen tas ut i benen, höftleden, och egentligen ger primärt dynamisk styrketräning av höftböjarmuskler som redan är starka. Även om man blir väldigt trött i magmusklerna är det för det mesta på grund av en hög statisk anspänning. Vill du istället isolera styrketräningen till magmusklerna så är det bättre att göra som i den andra filmsekvensen där rörelsen tas ut i bäckenet. Det är naturligtvis inget fel i att göra sit-ups/crunches som kanske är lite lättare att utföra.

Malmö den 9 juli 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Sidoböjning med vikter i båda händerna

Jag var på gymmet för några dagar sedan och såg att en man som jag råkade höra var personlig tränare utförde en övning som det var ett tag sedan jag senast såg någon ha gjorde.

Övningen den personliga tränaren gjorde var sidoböjningar (har gjort en animerad film nedan) och vill man träna detta för att stärka bålmuskler, såväl rygg- och bukmuskler, är det tyvärr en tämligen meningslös övning. Om han hade som mål att träna rörlighet så är det helt i sin ordning men då hade han inte behövt hålla 20 kg viktskivor i vardera hand. Faktum är oberoende hur tunga vikter man lyfter i vardera hand kommer tyngdkraften innebära att musklerna i bålen inte behöver ansträngas. Självklart blir det statisk träning av armmusklerna för kunna hålla viktskivorna. Vill du däremot göra övningen med yttre belastning är det naturligtvis bättre att använda en vikt i ena handen och då kommer övningen leda till musklerna på motsatta sidan av bålen aktiveras.

Hade det varit programmet Plus så hade övning sidoböjning med viktbelastning i vardera hand åkt i soptunnan.

Malmö den 2 juli 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Pressrelease – avtal med Region Skåne

Efter att i 17 år drivit min klinik helt privat på deltid utan avtal med landstinget kan jag med glädje informera att jag från och med den 1 augusti i år har ett avtal med Region Skåne. Fördelarna för dig som patient blir att:

  • Jag kommer arbeta heltid på min klinik vilket innebär jag kan ta emot fler patienter
  • Mer generösa öppettider kommer erbjudas
  • Du som patient betalar sedvanlig vårdtaxa på 200 kr per besök
  • Högkostnadskortet stämplas hos mig och frikort gäller (när du har kommit upp 1100 kr under ett år och det gäller tillsammans med andra besök inom sjukvården)
  • Besöken är avgiftsfria om du är under 18 år eller över 85 år

I min klinik träffar jag patienter som har olika skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar med påverkan från muskler, leder, rygg, nacke och nerver. Symtomen patienter har som söker mig är olika akuta eller långvariga smärt- och/eller rörelsebesvär men även svaghet, domningar, stickningar och muskelspänningar. Mer specifikt kan röra sig om muskel- och ledskador, idrottsskador, arbetsrelaterade besvär, ischias, diskproblem, artros, fibromyalgi eller huvudvärk.

Jag har under åren arbetat mycket med utbildning av massörer och massageterapeuter vilket innebär att jag även integrerar medicinsk massage i min behandling. Annars är behandlingen baserad på den undersökning och bedömning som jag har gjort men i generella drag kan utöver massage olika ledmobiliseringstekniker, ledmanipulation, töjningar och specifika avspänningsmetoder användas. Beroende på vilka besvär du har och om det är akuta eller långvariga besvär kan rehabiliteringen även innefatta vägledning i övningar och egenvård för att återfå eller bibehålla din funktion.

Ett fritt vårdval gäller och du kan söka mig direkt med eller utan remiss oberoende vilken vårdcentral du är listad på.

Jag hälsar härmed såväl nya som gamla patienter välkomna!

David Aston

Telefon: 0705-931557

http://davidaston.se

Online bokning

Pressrelease i pdf

 

Personlig tränares kompetens

En artikel i SVT har kontroversiell rubrik, Kritiker varnar för oseriösa personliga tränare: ”Kunder kan skadas”

Idrottsforskaren Michail Tonkonogi, har enligt mig rätt i att kunskapsnivån hos de som arbetar som personliga tränare (PT) variera stort men jag håller inte med om att branschen är oseriös för det. I min värdering ligger oseriöst i att medvetet försöka lura klienter. Mycket har hänt sedan när jag själv i början av 1990-talet började arbeta på gym och jag efter ett par timmars introduktion innan jag fick börja instruera klienter.

Man kan även läsa att alla som vill kan kalla sig personlig tränare i dag. Det är ingen skyddad titel men det är egentligen ganska få yrken i Sverige som har skyddad titel som advokat eller legitimationsyrken.

En poäng som Tonkonogi har är att han är mycket kritisk till kvalitén på många av de PT-utbildningar som finns idag. Många utbildningar idag är ganska korta. I bästa fall ett par hundra timmar men i en del fall mindre än hundra timmar. Licens från olika nationella eller internationella aktörer är svåra att värdera. Så är även om intyget eller diplomet en PT uppvisar där ämnen som biomekanik och psykologi med mera finns nämnda så är vid närmare granskning kanske bara ett föredrag på någon timme eller två.

En baksida är att det finns risker om en PT inte är erfaren eller kompetent för att bedöma nivå på träningsupplägg vilket en annan SVT-artikel tar upp där kvinnan fick ett diskbråck i ländryggen efter sitt träningspass med en PT.  Tonkonogi säger att: ”Det är väldigt svårt att avgöra vad som orsakade skadan. Men utifrån det hon berättar låter det som ett väldigt oprofessionellt bemötande.”

I samband med att jag internutbildat PT och instruktörer har jag valt att betona att det inte handlar om vem som kan flest övningar eller olika träningsformer utan det viktigaste är att ha en bra grund i anatomi, fysiologi och beteendemedicin. En PT ska inte bara ”pusha” och vägleda i hur klienten utför en övning utan det gäller i allra högsta grad kunna anpassa rätt nivå för klienten och även våga trotsa diverse trender som finns inom träningsbranschen.

Malmö den 26 juni 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Arbetsplatsorganisationens betydelse för hälsan

En bra artikel att läsa om arbetsorganisation. Positivt att man tar upp problem som förekommer och leder till ohälsosam stress för individen. Viktigt anser jag att ledarskap är prestigelös och reflekterande. Jag har tidigare skrivit om den SBU-rapporten som berör ämnet.

Jag har hört från andra ergonomer som blivit anlitade av företag för att analysera de anställdas arbetssituation att det har lett till rekommendation att det primära problemet inte har legat på individnivå hos de anställda utan det har varit rent organisatoriska problem.

Själv har jag varit anställd primärt inom den privata sektorn eller haft uppdrag som konsult åt privata företag där det i en del fall har varit exemplariskt skött vad gäller psykosociala faktorer medan det i andra företag har det funnits mer att önska under vissa perioder. Idag arbetar jag utöver min egen klinik på deltid inom hemsjukvården i Malmö Stad som är en stor organisation. Jag trivs mycket bra med kollegor, närmaste chef och patientkontakten men det finns organisatoriska problem i Malmö Stad vad gäller ledning som ansvarar för en mängd riktlinjer som medför att arbetet blir ineffektivt. Men mest beklämmande är att rutiner och system som finns inom Malmö Stad inte är till patientens bästa även om det säkert finns en god intention från ledningen.

Malmö

David Aston
Ergonom

”Haveri” av försäkringsmedicinska utredningar

I Läkartidningen kan man läsa en artikel om hur försäkringsmedicinska utredningar mer eller mindre stoppats i hela landet sedan mars månad i år. Jag har under några år arbetat i team med arbetsterapeut, läkare och psykolog i de två varianter försäkringsmedicinska utredningar som heter teambaserad medicinsk utredning (TMU) och aktivitetsförmågeutredning (AFU).

I artikeln man läsa om hur dessa oberoende medicinska utredningar har stoppats sedan mars i år och vilka risker detta medför. Sverige blir en av få länder i Europa som kommer sakna oberoende medicinska utredningar om inte utredningarna kommer igång igen vilket det finns en risk inte kommer ske förrän till nästa år. Utöver kompetens som kan försvinna och så finns det en överhängande risk att de försäkringsmedicinska team som finns i privat eller landstingsdriven regi inte kommer vilja fortsätta med dessa utredningar efter att ha vunnit en offentlig upphandling eller har fått uppdrag på ett antal år för att sedan helt abrupt upphör beställningar av ärenden. Blir svårt för verksamheter att planera vad gäller personal och lokaler.

Till saken hör att det handlar om cirka 4 procent av alla sjukskrivna som skickas till antingen AFU eller TMU i syfte att klargöra samband mellan diagnoser, nedsättningar och medicinska förutsättningar för arbete. Oftast sker dessa utredningar i de fall där patienten har en komplex besvärsbild.

Majoriteten av sjukskrivningar sker av den patientansvariga läkaren på exempelvis vårdcentral, specialistklinik eller sjukhus. Tyvärr finns ett stort problem som tagits upp i media tidigare att en hel del läkare måste komplettera sina intyg eller får patienten inte sjukskrivningen godkänd av Försäkringskassan. Meningen skulle i en del  fall då vara att FMU skulle kunna användas där mer tid finns för utredning och bedömning än i synnerhet vad som oftast kan finnas för en läkare på en vårdcentral. Som det ser ut nu finns inte denna möjlighet heller då Försäkringskassan budgetering inte gick ihop.

Återigen blir det patienten som bli lidande.

Malmö den 23 maj 2017

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Ändringar av vårdval MMS i Skåne

Med hänsyn till att jag själv arbetade under en period om drygt två år med multimodal smärtbehandling, MMS, är det intressant att läsa i Sydsvenskan om Region Skåned planer på att avsluta olika MMS-team i nuvarande form.

Tidigare var smärtkliniker kopplade till sjukhusen men 2009 öppnades det upp för att ackreditering av smärtrehabilitering kunde ske av team med läkare, KBT och fysisk rehabilitering. Hur teamen ser med olika vårdgivare och vilken exakt innehåll i smärtrehabilitering kan variera. Meningen är dock att patienten med långvarig smärta ska få genomgå ett program på minst 6 veckor där de får behandling och vägledning ur ett fysiskt och beteendemedicinskt perspektiv.

Personligen tror jag att det blir bättre att sjukhusen tar ansvaret för MMS vilket redan sker idag av de svårare patientfallen. Men jag tror även  de mindre komplexa patientfallen bör ske mer strukturerat på sjukhusen. Tanken att Region Skåne gör en upphandling där kraven kan specificeras mer tydligt behöver inte vara fel. Idag skiljer det sig ganska mycket mellan olika MMS-team vilket jag har fått erfara när jag arbetar med teambaserade försäkringsmedicinska utredningar och där träffar en hel del patienter som har genomgått MMS hos olika aktörer. Överlag har patienten varit nöjd men samtidigt har det inte alltid inneburit att patienten  har kunnat återgå till arbete. Ty annars hade patienten inte skickats av Försäkringskassan för en så kallad oberoende medicinsk utredning där vi team av läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast ska bedöma patientens medicinska förutsättning för arbete.

Ett problem med MMS i Skåne har varit att när Region Skåne gjort uppföljning har man just sett att patienter som genomgått MMS inte på längre sikt har blivit bättre vilket naturligtvis vore målet.

Region Skåne har också ändrat avtalsvillkor för MMS-teamen med en lägre ersättning vilket har föranlett till att flera team har lagt ner sin verksamhet antagligen  för att det inte har blivit ekonomiskt hållbart.

 

Malmö den 12 maj 2017

David Aston

Få platser kvar i kurs om smärta för massageterapeuter

I september till november i år är det återigen dags för sexdagars kursen i Positional Release för ryggraden och SI-leden och smärtsyndrom av olika slag som fibromyalgi och triggerpunkter. Kursen är öppen för massageterapeuter och certifierade massörer. Naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter kan med fördel också delta på kursen.

positional_release_therapy

Du kommer att förbättra dina förutsättningar att behandla olika smärtproblem och även så kallade låsningar med Positional Release.

Det har redan inkommit i kursanmälningar och det är bara att fåtal platser kvar. Kursen har nyligen uppdateras med fler diagnoser inom olika långvariga smärtproblem vilket integreras med mycket praktisk färdighetsträning i undersöknings- och behandlingstekniker.

Trapezius övre del är antagligen vanligaste muskeln som drabbas triggerpunkter men på kursen får lära dig om triggerpunkter i ett 50-tal muskler till.

Triggerpunkter och myofasciellt smärtsyndrom är bara en många smärttillstånd som ingår i kursen.

De senaste åren håller jag i kursen i min egen klinik i Malmö. Sedan jag tog fram kurskonceptet och höll i den första kursen år 2004 har flera hundra terapeuter valt att gå kursen hos mig.

Har du några frågor går det bra att kontakta mig. Välkommen med din kursanmälan.

David Aston

Psykisk ohälsa

Med hänsyn till dagens artikel i Sydsvenskan om ökade sjukskrivningar när det gäller psykisk ohälsa. För oss som arbetar inom sjukvården är detta inget nytt. Förr var den vanligaste kontaktorsaken inom primärvården besvär från rörelseapparaten men detta har ändrats. Nedanstående information är direkt hämtat från Försäkringskassan .

Psykisk sjukdom vanligaste diagnosen. 74 936 individer var sjukskrivna för psykisk sjukdom den sista september 2015. Det är 41 procent av det totala antalet pågående sjukfall. Sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos är ofta långvariga och står därför för en större del av de pågående än av de nya sjukfallen. Bland kvinnor står psykiska sjukdomar för 45 procent av de pågående sjukfallen och bland män 34 procent. Bland män står skador och hjärt-kärlsjukdomar för en större del av de pågående sjukfallen än bland kvinnor.

Av diagnoser inom psykisk ohälsa är stress som är det vanligaste orsaken vilket man också kan läsa om på Försäkringskassans webbplats. Detta ska förtydligas att detta gäller 2015 men situationen ser antagligen inte bättre ut 2016 och att detta är bara statistik för de som är sjukskrivna vilket innebär att de som mår dåligt men inte är sjukskrivna inte är med i statistiken vilket kan vara pensionärer och ungdomar som går i skolan men även de personer i arbetsför ålder väljer att fortsätta arbeta.