Kan du kombinera vård hos olika aktörer?

Det är sällan meningsfullt att kombinera besök hos mig med annan vårdgivare som behandlar och vägleder dig för dina fysiska besvär med undantag av läkarkontakt. Att gå till mig och samtidigt en kiropraktor, naprapat eller annan sjukgymnast/fysioterapeut avråder jag ifrån då det blir svårt för dig och mig att utvärdera effekten av mina insatser. I många fall gör vi olika vårdgivare snarlika insatser med samma syfte och då det även periodvis finns ganska många patienter som vill komma till mig måste jag också prioritera de patienter som saknar vårdgivare och inte är i en pågående rehabilitering redan.

Är du osäker på hur du ska göra bör du diskutera det med mig innan du bokar in en tid för besök hos mig.

Malmö den 18 oktober 2017

David Aston
Leg. Sjukgymnast

Pressrelease – avtal med Region Skåne

Efter att i 17 år drivit min klinik helt privat på deltid utan avtal med landstinget kan jag med glädje informera att jag från och med den 1 augusti i år har ett avtal med Region Skåne. Fördelarna för dig som patient blir att:

  • Jag kommer arbeta heltid på min klinik vilket innebär jag kan ta emot fler patienter
  • Mer generösa öppettider kommer erbjudas
  • Du som patient betalar sedvanlig vårdtaxa på 200 kr per besök
  • Högkostnadskortet stämplas hos mig och frikort gäller (när du har kommit upp 1100 kr under ett år och det gäller tillsammans med andra besök inom sjukvården)
  • Besöken är avgiftsfria om du är under 18 år eller över 85 år

I min klinik träffar jag patienter som har olika skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar med påverkan från muskler, leder, rygg, nacke och nerver. Symtomen patienter har som söker mig är olika akuta eller långvariga smärt- och/eller rörelsebesvär men även svaghet, domningar, stickningar och muskelspänningar. Mer specifikt kan röra sig om muskel- och ledskador, idrottsskador, arbetsrelaterade besvär, ischias, diskproblem, artros, fibromyalgi eller huvudvärk.

Jag har under åren arbetat mycket med utbildning av massörer och massageterapeuter vilket innebär att jag även integrerar medicinsk massage i min behandling. Annars är behandlingen baserad på den undersökning och bedömning som jag har gjort men i generella drag kan utöver massage olika ledmobiliseringstekniker, ledmanipulation, töjningar och specifika avspänningsmetoder användas. Beroende på vilka besvär du har och om det är akuta eller långvariga besvär kan rehabiliteringen även innefatta vägledning i övningar och egenvård för att återfå eller bibehålla din funktion.

Ett fritt vårdval gäller och du kan söka mig direkt med eller utan remiss oberoende vilken vårdcentral du är listad på.

Jag hälsar härmed såväl nya som gamla patienter välkomna!

David Aston

Telefon: 0705-931557

http://davidaston.se

Online bokning

Pressrelease i pdf

 

Ändringar av vårdval MMS i Skåne

Med hänsyn till att jag själv arbetade under en period om drygt två år med multimodal smärtbehandling, MMS, är det intressant att läsa i Sydsvenskan om Region Skåned planer på att avsluta olika MMS-team i nuvarande form.

Tidigare var smärtkliniker kopplade till sjukhusen men 2009 öppnades det upp för att ackreditering av smärtrehabilitering kunde ske av team med läkare, KBT och fysisk rehabilitering. Hur teamen ser med olika vårdgivare och vilken exakt innehåll i smärtrehabilitering kan variera. Meningen är dock att patienten med långvarig smärta ska få genomgå ett program på minst 6 veckor där de får behandling och vägledning ur ett fysiskt och beteendemedicinskt perspektiv.

Personligen tror jag att det blir bättre att sjukhusen tar ansvaret för MMS vilket redan sker idag av de svårare patientfallen. Men jag tror även  de mindre komplexa patientfallen bör ske mer strukturerat på sjukhusen. Tanken att Region Skåne gör en upphandling där kraven kan specificeras mer tydligt behöver inte vara fel. Idag skiljer det sig ganska mycket mellan olika MMS-team vilket jag har fått erfara när jag arbetar med teambaserade försäkringsmedicinska utredningar och där träffar en hel del patienter som har genomgått MMS hos olika aktörer. Överlag har patienten varit nöjd men samtidigt har det inte alltid inneburit att patienten  har kunnat återgå till arbete. Ty annars hade patienten inte skickats av Försäkringskassan för en så kallad oberoende medicinsk utredning där vi team av läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast ska bedöma patientens medicinska förutsättning för arbete.

Ett problem med MMS i Skåne har varit att när Region Skåne gjort uppföljning har man just sett att patienter som genomgått MMS inte på längre sikt har blivit bättre vilket naturligtvis vore målet.

Region Skåne har också ändrat avtalsvillkor för MMS-teamen med en lägre ersättning vilket har föranlett till att flera team har lagt ner sin verksamhet antagligen  för att det inte har blivit ekonomiskt hållbart.

 

Malmö den 12 maj 2017

David Aston