David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Medicin

Olika områden inom medicinsk vetenskap som inte direkt platser under andra områden. Ty medicin kan också ses som ett övergripande ämnet kring allt inom hälsa.

”Haveri” av försäkringsmedicinska utredningar

I Läkartidningen kan man läsa en artikel om hur försäkringsmedicinska utredningar mer eller mindre stoppats i hela landet sedan mars månad i år. Jag har under några år arbetat i team med arbetsterapeut, läkare och psykolog i de två varianter försäkringsmedicinska … Se all info

Psykisk ohälsa

Med hänsyn till dagens artikel i Sydsvenskan om ökade sjukskrivningar när det gäller psykisk ohälsa. För oss som arbetar inom sjukvården är detta inget nytt. Förr var den vanligaste kontaktorsaken inom primärvården besvär från rörelseapparaten men detta har ändrats. Nedanstående information … Se all info

Diagnostik via luktsensorer

Icke invasiv diagnostik som bygger på diagnostik via luktsensorer och appar i telefonen känns nästan lite för bra för att vara sant.

Nytt och bättre trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper många äldre men även människor med olika funktionshinder. Detta är en verkligen bra och efterlängtad uppfinning som Henne Pålsson har gjort. Borde också vara en bra batteritid då den inte innehåller någon skärm. http://www.sydsvenskan.se/2017-03-19/med-mobil-i-armbandet-ar-tryggheten-lattgreppad  

Hans Rosling RIP

En del suveräna videoklipp med den nyligen bortgångna professorn och läkare Hans Rosling. Njut av dem och kunskap är makt.

Arbetsmiljöns inverkan på artros i höft och knä.

Arbetsmiljöns betydelse för negativa konsekvenser av fysisk och psykisk hälsa har diskuterats sedan begreppet ergonomi myntades strax efter andra världskriget. Den oberoende institutet Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har under 2000-talet granskat vetenskapliga medicinska studier där orsakssamband mellan arbetsmiljö … Se all info

Fler sjukskrivna förlorar ersättning

I fredags upplaga av Sydsvenskan kan man läsa att Försäkringskassan drar in ersättning till fler sjukskrivna. Jag har i två omgångar arbetat för två olika företag som har agerat som underleverantörer åt Försäkringskassan. Jag har som ergonom/sjukgymnast då varit i … Se all info

Myter om ryggbesvär

Vi vårdgivare och terapeuter som träffar patienter med ryggbesvär får ganska ofta höra av patienten olika missuppfattning om anatomiska förklaringar till deras ryggsmärtor. Olyckligtvis bidrar även vi vårdgivare med att sprida vidare myter. Jag har sedan långt tillbaka en undersida … Se all info

Är asymmetri i kroppen farligt?

Det är inte ovanligt att individer kan vara rädda för att de har någon asymmetri eller obalans i deras hållning. Olyckligtvis förekommer det också att vårdgivare och terapeuter av olika slag medvetet eller omedvetet skrämmer individer med risker som är … Se all info

Ogenomtänkta journalsystem

Jag har under många använt journalsystemet Medidoc. Blev lovad att så fort ett modernare system skulle komma skulle jag kunna få det och få Medidoc överfört till det nya systemet. Men efter flera års väntan och ursäkter av företaget med att … Se all info