David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Medicin

Olika områden inom medicinsk vetenskap som inte direkt platser under andra områden. Ty medicin kan också ses som ett övergripande ämnet kring allt inom hälsa.

Kan du kombinera vård hos olika aktörer?

Det är sällan meningsfullt att kombinera besök hos mig med annan vårdgivare som behandlar och vägleder dig för dina fysiska besvär med undantag av läkarkontakt. Att gå till mig och samtidigt en kiropraktor, naprapat eller annan sjukgymnast/fysioterapeut avråder jag ifrån … Se all info

Medicinsk träning

Det är positivt med medicinsk träning men jag får nog vara partisk här och säga har man medicinska diagnoser eller funktionsnedsättningar är det en fördel att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut för en bedömning och initial vägledning. Vi sjukgymnaster/fysioterapeuter är specialiserade på … Se all info

Träffa läkare eller sjukgymnast?

Sedan många år tillbaka har man slopat remisskrav för gå till sjukgymnast (även kallad fysioterapeut). Sjukgymnaster inom inom öppenvården oberoende om det privata som jag eller sjukgymnaster som arbetar med inom den offentliga sektor så agerar vi som primärvårdsinstans. Det … Se all info

Röntgen och bilddiagnostikens vara eller icke vara

Jag hade nyligen ett samtal med en patient om röntgen vilket fick mig att skriva en ny sida om detta ämne som jag antar kan ha ett intresse för allmänheten. Malmö den 1 augusti 2017 David Aston Leg. Sjukgymnast

”Haveri” av försäkringsmedicinska utredningar

I Läkartidningen kan man läsa en artikel om hur försäkringsmedicinska utredningar mer eller mindre stoppats i hela landet sedan mars månad i år. Jag har under några år arbetat i team med arbetsterapeut, läkare och psykolog i de två varianter försäkringsmedicinska … Se all info

Psykisk ohälsa

Med hänsyn till dagens artikel i Sydsvenskan om ökade sjukskrivningar när det gäller psykisk ohälsa. För oss som arbetar inom sjukvården är detta inget nytt. Förr var den vanligaste kontaktorsaken inom primärvården besvär från rörelseapparaten men detta har ändrats. Nedanstående information … Se all info

Diagnostik via luktsensorer

Icke invasiv diagnostik som bygger på diagnostik via luktsensorer och appar i telefonen känns nästan lite för bra för att vara sant.

Nytt och bättre trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper många äldre men även människor med olika funktionshinder. Detta är en verkligen bra och efterlängtad uppfinning som Henne Pålsson har gjort. Borde också vara en bra batteritid då den inte innehåller någon skärm. http://www.sydsvenskan.se/2017-03-19/med-mobil-i-armbandet-ar-tryggheten-lattgreppad  

Hans Rosling RIP

En del suveräna videoklipp med den nyligen bortgångna professorn och läkare Hans Rosling. Njut av dem och kunskap är makt.

Arbetsmiljöns inverkan på artros i höft och knä.

Arbetsmiljöns betydelse för negativa konsekvenser av fysisk och psykisk hälsa har diskuterats sedan begreppet ergonomi myntades strax efter andra världskriget. Den oberoende institutet Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har under 2000-talet granskat vetenskapliga medicinska studier där orsakssamband mellan arbetsmiljö … Se all info