David Aston - Legitimerad sjukgymnast

Innehållsförteckning

Frågor

Här nedan finner du en del vanliga frågor och svar kring bokning, pris, väntetider med mera. Till vänster finns det länk till en frågor som jag har fått kring olika symtom och diagnoser. Det finns också en länk till råd vårdsök om du av någon anledning inte har möjlighet att komma till mig.

Hur lång tid tar ett besök?
Första besöket som även innefattar en noggrann undersökning kan ta upp till en timme och då ingår även behandling/rådgivning. Efterföljande behandlingar tar cirka 40 minuter.

Måste jag ha stora besvär, någon diagnos eller regelrätta skador för att boka en tid?
Nej, det är inte något krav att du ska ha en diagnos, större besvär eller någon skada för att besöka mig. Jag tar emot patienter med såväl lättare besvär som patienter med större skador eller komplexa besvär. Det innebär att även du som har mindre spänningar och stelhet är välkommen att besöka mig.

Kan man få råd per telefon eller e-post vad som ska göras vid olika besvär?
För tidigare patienter som jag undersökt och behandlat kan jag ge enklare tips via e-post eller telefon om vad som kan göras i egenvård vid ett specifikt problem.

För patienter som jag inte har undersökt tidigare försöker jag i den mån det är måste en tid bokas in för undersökning.

För patienter som av geografiska skäl (även om jag har några patienter som kommer från andra län och ibland andra länder för att träffa mig) inte har möjlighet att besöka mig kan jag även vägleda och fungera som diskussionsforum. Men då jag på senare tid har börjat få mer och mer mejl från patienter som inte har i avsikt att besöka mig kommer jag framöver att ta betalt denna medicinska hälsovägledning.

Tidigare när jag gått till sjukgymnast fick jag bara träna eller akupunktur men aldrig någon manuell behandling. Hur blir det när jag besöker dig?
Sjukgymnaster är inte någon enhetlig grupp där alla på något vis använder samma behandlingsmetoder. Sjukgymnastiken/fysioterapin är idag grovt indelat i två läger där många sjukgymnaster inte utför några manuella behandlingstekniker såsom exempelvis massage medan andra har minst samma kompetens i manuell terapi som kiropraktorer och naprapater. Primärt arbetar jag dock med manuell terapi och manuella medicinska tekniker som massage, mobilisering, manipulation, neuromuskulära metoder och töjningar.

Jag arbetar inte alls med elektroterapi eller akupunktur men jag ger råd inom träning och ergonomi som ett komplement till den manuella behandlingen som jag utför. Överlag kan man säga att de sjukgymnaster som har avtal med eller arbetar för Landstinget använder massage i mycket liten omfattning och oftast ger de inte ens massage. Anledningen till detta är de redan har ett stort patientflöde då deras verksamhet är subventionerad av skattemedel. Jag som sjukgymnast som arbetar utan avtal vill erbjuda mer av den manuella vården.

Måste jag inte gå till en kiropraktor och bli justerad om jag har problem med min rygg eller nacke?
Jag använder också mig av manipulations- och justeringstekniker i de fall där det är nödvändigt för dig som patient. Tyvärr har det blivit en missuppfattning av allmänheten och även ibland av medicinsk personal som tror att bara kiropraktorer kan utföra manipulation eller justeringar. Sjukgymnaster som jag med inriktning på ortopedisk medicin och manuell terapi behärskar även dessa behandlingsmetoder. Den enskilda behandlingen hos mig brukar dock vara längre i tid och omfattar även många gånger muskelbehandling med massage, neuromusklulära avspänningstekniker och töjning. Ännu en generell skillnad mellan mig och en kiropraktor är att jag som sjukgymnast inte har som självändamål att alla patienter måste behandlas med manipulation eller justeringar alltid. Ingen behandlingsteknik är någon universal lösning på alla besvär. Det finns många tillfällen där andra manuella behandlingstekniker och även råd om egenvård är effektivt.

Manipulation/justering av halsryggen

Sjukgymnast David Aston gör manipulation av halsryggen
Jag som sjukgymnast utför en manipulations-
teknik av en patient med nackbesvär.

Är det något jag ska tänka på inför första besöket?
Om du har en läkares utlåtande angående dina besvär kan du ta med detta. Det kan gälla utlåtande från en undersökning som röntgen eller magnetkamera. Intar du läkemedel bör dessa skrivas upp på en lista och ta med listan vid första besök. Om du nyligen har blivit opererad ska du informera mig om vilka eventuella restriktioner kirurgen har givit dig. Om du en operationsberättelse kan den också tas med.

Om du har varit och fått behandling hos andra vårdgivare ( som kiropraktorer, läkare, naprapater eller sjukgymnaster) för de besvär de söker mig för kan det vara en idé att få ut journaler från dessa besök. Observera att du enligt patientdatalagen har rätt att få kopior på dessa journalhandlingar.

Tänk på om du har en pågående infektion i kroppen som t.ex. feber, luftvägsinfektion men även en förkylning så är det inte alltid lämpligt med manuell behandling. Du bör i dessa fall kontakta mig för en diskussion om vi ska omboka din tid.

Vad kan jag göra om jag drabbats av ett akut ryggskott eller nackspärr?
Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig för en diskussion och om det nödvändligt kan en tid bokas in för en noggrann undersökning med behandling eller rådgivning. En hel del former av ryggskott och nackspärr kan behandlas med manuella medicinska tekniker men det är viktigt att först utesluta det inte föreligger någon form av kontraindikation för just manuell behandling. Tänk dock att oftast är prognosen god för dessa akuta besvär och även utan behandling går det för det mesta över.

Neuromuskulär teknik

Jag ger behandling med neuromuskulär teknik av erector spinae och quadratus lumborum. Min behandling innefattat mycket
manuella tekniker men inte ur ett
fanatiskt perspektiv.

Hur många behandlingar behöver jag komma på?
Det är naturligtvis svårt att avgöra hur många behandlingar som behövs för att bli besvärsfri men inom 1-3 gånger ska positiva resultat ske för att det ska vara värt att fortsätta. Många av mina patienter kan dock, gäller i synnerhet vid akuta besvär, bli helt återställda inom en eller två behandlingar. Fler behandlingar sker oftast om det är mer långvariga problem du söker för. Jag tror inte på att behandla vid för många tillfällen och ganska tidigt får du råd om specifika hemövningar som kan göras för att hjälpa till mot just dina besvär. Vanligtvis brukar en behandlingsserie bestå av 2-5 behandlingar. Vid akuta besvär som ryggskott och nackspärr kan oftast räcka med en behandling. Mitt främsta mål är nöjda och självständiga patienter. Mottot är tydliga resultat och få behandlingsserier. Syftet är att du ska inte behöva bli beroende av din terapeut för att klara vardagen.

Garanteras resultat av behandlingen?
Nej, det är inte etiskt korrekt att garantera resultat av någon behandling oberoende vem du skulle söka. Flera olika faktorer inverkar på hur ett resultat blir av en behandling. Allt från bland annat dina förväntningar, typ av besvär du lider av, vilka underhållande faktorer som finns och individuella förutsättningar. Däremot strävar vi tillsammans efter att utvärdera behandlingsresultat av dina symtom minskar och din funktion förbättras.

Många sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer ger inte massage. Får man någon massage när jag kommer till dig?
Tyvärr bokar många av ovanstående vårdgivare in patienter på behandling som varar allt från 10 minuter upp till sin höjd en halvtimme. Det blir då av förståeliga själ inte mycket tid över till massage eller kan det också vara att vårdgivaren faktiskt inte är utbildad eller kunnig i massage. Jag är både sjukgymnast och massageterapeut som efter en noggrann undersökning försöker kombinera olika manuella medicinska behandlingsmetoder och där massage ingår i de flesta fallen (det finns medicinska tillstånd som inte ska behandlas med massage). Jag avsätter cirka 40 minuter för behandling vilket ger gott om utrymme för även massage. Många av mina patienter får nästan uteslutande massage i hela behandlingen. Målet är dock att minska på symtom och använda de behandlingsmetoder som är lämpligast i varje fall vilket innebär att även andra manuella tekniker kan ingå.

Ska jag komma för underhållsbehandling årligen eller kvartalsvis som visa vårdgivare/terapeuter kräver?
Nej, det är någon princip jag rekommenderar generellt. En viktig sak att tänka på är att regelbundna återkontroller eller underhållsbehandlingar när du är helt symtomfri och i en bra fysisk status har troligen ingen större hälsoeffekt.

Min arbetsmetodik är inte fanatiskt inriktat på att manuell terapi/medicin ska användas istället för traditionella skolmedicinska åtgärder såsom läkemedel eller kirurgi. Behandlingen är inte ett alternativ eller komplement till skolmedicin utan är en integrativ del av skolmedicinen. Jag inriktar min verksamhet på att utreda, bedöma och ge manuell terapi samt ge råd när det finns besvär från:
– leder
– ryggraden och nacken
– muskelsystemet
– nerver

Jag tar emot patienter med allt från akuta eller till långvariga symtom. Stora som små symtom men är du fullt frisk kan jag inte motivera mina terapeutiska åtgärder.

Kommer behandlingen att göra ont?
Det är en individuell smärtfri behandling som jag utför. Det är en vanlig missuppfattning även bland en del massörer och andra terapeuter att ont ska med ont fördrivas. En smärtsam behandling bedövar för tillfället smärtan men leder sällan till någon långvarig effekt. Men samtidigt finns det tillstånd som gör att behandlingen jag ger kommer framkalla en del tillfällig värk som många beskriver som en sköntont känsla. Risken med en för smärtsam behandling är också en ökad muskelspänning. Efter en behandling med olika specifika manuella medicinska tekniker (såsom massage, mobilisering, manipulation och töjningar) upplever du att du är mer avslappnad, rörligare, mindre spänd och har mindre smärta. Upplevelsen kan delvis jämföras med en avslappningsmassage men med mer konkreta och långvariga resultat. En viss ömhet i området som behandlas kan ibland infinna sig men denna ömhet försvinner inom några dygn.

Malmö den 13 januari 2014

David Aston
Leg. sjukgymnast